Brajevo pismo - svjetlo u tami

PONOSNI NA SEBE
Typography

Za mali  broj izuma se može reći kako je jednostavan, a promijenio je živote ljudi koji ne vide i povezuje ljude. Jedan od njih je i Brajevo pismo, koje pomaže slijepim i osobama sa ograničenim vidom da, uz pomoć dodira, čitaju i pišu.    

Brajevo pismo je za veliki broj ljudi ključno za pismenost, obrazovanje, a 4. siječnja je proglašen Svjetskim danom Brajevog pisma, odnosno njegovih šest malih, a čarobnih tačaka. Brajev sistem je ključan za zapisivanje te učenje matematike, gramatike i stranih jezika.
Brajevo pismo je dobilo priznanje od strane UNa, posebno u Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD): prema članu 9 o pristupačnosti koji poziva države da obezbijede oznake na Brajevom pismu i u lako razumljivim formama u zgradama i drugim objektima otvorenim za javnost; Članak 21 koji zahteva pružanje informacija u pristupačnim formatima, uključujući Brajevu azbuku i članak 24, u kojima će države ugovornice olakšati učenje Brajevog pisma.
Brajevo pismo je izmislio mladi Francuz Louis Braille, rođen 4. siječnja1809. godine i njegov rođendan se uzima za svjetski dan ovog sistema.
Braille je bio slijep od treće godine i postao učitelj ljudi kojima je vid uskraćen. Kako bi ljudima koji nemaju vid ili kojima je on veoma ograničen, izmislio je sistem uz pomoć kojeg se dodirom može čitati i pisati.
On je koristio samo šest uzdignutih tačaka na papiru kako bi olakašo slijepima da dodirnu slova sa vrhovima prstiju. Tako je promijenio živote ljudi koji ne vide, a on sam nije znao važnost svog izuma. Svjetski dan Brajevog pisma se obilježava u cijelom svijetu, u čast revolucije koju je Braille donio u živote slijepih i slabovidnih.
Za ovaj sistem se smatra da je ključni u društvenom i ekonomskom napretku miliona ljudi i ima ogromno značenje slijepima jer uz njegovu pomoć mogu biti više nezavisni i mogu se obrazovati.
Ranije su se koristile specijalizirane kucače mašine, no današnji računari također mogu biti prilagođeni za pisanje i čitanje Brajevog pisma.
Danas je Brajevo pismo prilagođeno mnogim svjetskim jezicima i koristi se, pored slova, i za muzičke i matematičke zapise. Ovaj sistem je bio osnova za mnoge nove načine pisanja upozorenja za ljude sa invalitditetom, poput znakova koji se nazivaju Brajevom pismom za stopala.
N.R.
Powered by WordPress.