Kao građani koji smo s iskrenim motivima zainteresirani za prilike i perspektive hrvatske zajednice, ugrađujući svoj rad i napore u njezinu bolju budućnost, iskazujemo svoje duboko neslaganje sa sadržajem dijela diskusije, odnosno prijedlogom koji je Darko Sarić Lukendić iznio na tribini „Cro-Fonda“ održanoj u Velikoj dvorani HKC-a „Bunjevačko kolo“ 20. srpnja 2021. godine u Subotici.  

Fondacija „Cro-Fond“, čiji je osnivač Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, realizira projekt izrade Registra gospodarstvenika i poljoprivrednih gazdinstava hrvatske zajednice u Republici Srbiji u suradnji s Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini i hrvatskim udrugama.  Upis traje 1. rujna i da traje do 30. rujna. 2021..

Hrvatski demokratski forum (HDF), sa sjedištem u Subotici, kao grupa građana zainteresiranih za napredovanje svih pripadnika hrvatske zajednice u Republici Srbiji, a ne samo nekolicine okupljenih oko etnobiznisa skrivenog iza HNV/DSHV paravana, najoštrije osuđuje pokušaje pojedinaca da ušutkaju drugačije misleće članove zajednice  

Više članaka ...