U vrijeme relativno napetih hrvatsko-srpskih odnosa, slobodan sam ukazati na činjenicu kako je u posljednjih nekoliko mjeseci društveni položaj Hrvata u Republici Srbiji u znatnome usložnjen i otežan. Štoviše, došlo je do grubog kršenja cijelog niza odredaba iz međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina koji je Republika Srbija potpisala s Republikom Hrvatskom, a u nekim slučajevima riječ je i o suspenziji.   

U Subotici je 5. Veljače u restoranu „Dukat“, održana24. sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji. Na sjednici je jednoglasno usvojen program rada i financijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. godinu. Također, jednoglasno je usvojeno godišnje izvješće Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za 2019. godinu, te godišnji i financijski plan Vijeća za 2020.   

Najnovije predložene Izmjene zakona o izboru narodnih zastupnika, o kojima će uskoro odlučivati Narodna skupština Republike Srbije, novi je dokaz nespremnosti srbijanskih vlasti da dosljedno i u cijelosti provedu međudržavni sporazum o zaštiti manjina koji je Republika Srbija potpisala s Republikom Hrvatskom u dijelu koji se odnosi na zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina, to jest Hrvata u zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti.  

Više članaka ...