U okviru svog godišnjeg plana i programa, KUD Hrvata ,,Bodrog’’ ima nekoliko tradicionalnih manifestacija. Jedan od tih programa jeste i književno – jezična manifestacija ,, Divanim šokački’’. Osmišljena je sa ciljem njegovanja, očuvanja, promocije i popularizacije ikavice ( u Monoštoru je još uvijek očuvana ikavica staroštokavskog narječja ) u sveukupnom domenu generacijski različitih članova i simpatizera Udruge, te ostalih indirektnih korisnika programa.        

U Subotice je 11. studenog u  u organizaciji Hrvatskog kulturnog centra "Bunjevačko kolo" (HKC) u dvorani Centra održan prvi „I. Festival tradicijskog pjevanja“, koji je odpočeo pjesmom „Kolo igra, tamburica svira koju je izvela  Ženska pjevačka skupina „Prelje“ Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačkog kola“.     

Više članaka ...