Impressum

Kultura
Typography

Hrvatske novine - vijesti - su registrirane u Registru medija
Registarski broj: IN000372

Glavni urednik
Zlatko Ifković ured@hnl.org.rs

Uredništvo: 
Ivan Stipić
Michael Ilić
Mirko Paulić
Marko Vidaković
Marketing: ured@hnl.org.rs

Izdavač:
Hrvatska nezavisna lista
Ivana Sarića 85
Subotica

Mail: ured@hnl.org.rs

www.hnl.org.rs