Hrvatsko katoličko sveučilište iz Zagreba organiziralo je u Subotici 11. listopada 2019. u Pastoralnom centru Augustinianum drugi dio znanstveno-stručnog skupa „Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini:  povijesni i suvremeni procesi“. Prvi dio je održan u Zagrebu, 9. listopada 2019,. Znanstveno-stručni skup u Subotici bi je podijeljen u tri sekcije: Političke i vojne elite, Crkveno-kulturna povijest i Kulture sjećanja i zaborava.

 

U Subotici se 20. i 21. rujna u Pastoralnom centru „Augustinianum“ održao dvodnevni Međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom „Kultura Hrvata u Vojvodini - od bogatoga nasljeđa k procesima razvoja“ koji su zajednički organizirali Matica hrvatska Zagreb, Ogranak Matice hrvatske u Subotici i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata.  

Rad na Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca odvija se u okviru Hrvatskog akademskog društva u Subotici, odnosno njegove Sekcije za leksikografiju. Leksikon obrađuje prošlost i sadašnjost Hrvata u međurječju Dunava i Tise, od Senandrije (srpski Sentandreja, mađ. Szentendre) na sjeveru, do Novoga Sada na jugu. Leksikon izlazi u svescima (1-2 godišnje). Od 2004., kada je izašao prvi svezak, pa do danas, objavljeno je 13 svezaka, u kojima je obrađeno prvih 15 slova abecede (A-Kr), te drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje prvoga sveska.   

Kraj perioda osvajačkih ratova Rima (sa padom Kartagine 146. godine prije Krista) čini da ovaj imperij postaje jedina sila u tada poznatom svijetu, odnosno prostoru Europe, Azije i Afrike. Ali u isto vrijeme počinju unutar imperija građanski ratovi, a stalno traju borbe sa barbarskim plemenima u njegovim pograničnim oblastima. Jedna takva oblast je i širi prostor Gomolave, na kojoj se tada zatiče, kako je već rečeno, keltsko pleme Skordisci, poslije poraza i povlačenja u borbama sa Rimljanima oko Makedonije i Grčke.   

LVIII. Znanstveni kolokvij ZKVH-a na teme „Uskrsni običaji srijemskih Hrvata“ i „Hodočašće Gospi tekijsko“j održan je u nedjelju, 24. veljače  2019. godine u vjeronaučnoj dvorani župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu.   

Više članaka ...