Top Stories

Sveta tri kralja su u kršćanskoj tradiciji kraljevi ili mudraci, koji su se prema Evanđelju došli pokloniti Isusu Kristu nakon rođenja u Betlehemu, a tradicija ih naziva Gašpar, Melkior i Baltazar.  

Do danas su se očuvali i elementi za koje se vjerovalo da osiguravaju obilje u idućoj godini, primjerice običaj sijanja pšenice na Svetu Luciju. Stoga danas veći broj elemenata božićnog ciklusa običaja ima izmijenjeno značenje, kako na području Krivoga Puta tako i u urbanim sredinama   

U 78 broju mjesečnika Hrvatske novine broju koji vam je dostižan ovdje na portalu između ostalog možete pročitati: 

Prijavite se u koliko želite primati obavijesti o našim najnovijim vijestima: