U Fondu za nacionalne manjine 30 miliona dinara, kultura ove godine prioritetnog financiranja

IZ SRBIJE
Typography

Vijeće za nacionalne manjine usvojilo je prijedlog da prioritetno područje za financiranje programa i projekata iz Proračunskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini bude kultura.   

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, zamjenik predsjednika Vijeća za nacionalne manjine, istaknuo je da je u proračunskom fondu za nacionalne manjine ove godine izdvojeno 30 milijuna dinara.
"Cilj je poboljšati kulturne aktivnosti nacionalnih manjina u Srbiji kroz projektno financiranje", kazao je Ružić.
Premijerka Ana Brnabić, koja je predsedavala sjednicom, naglasila je da Vlada Srbije kontinuirano radi na poboljšanju položaja pripadnika nacionalnih manjina i dodala da je rad Vijeća za nacionalne manjine potvrda opredjeljenja za ovu temu.
Naglasila je da su brojne aktivnosti državnih i drugih institucija, medija, organizacija civilnog društva doprinijele podizanju svijesti građana o prisutnosti pripadnika nacionalnih manjina i njihovim pravima, kao i boljoj provedbi antidiskriminacijskog zakonodavstva.
Premijerka je navela da su u razdoblju između dviju sjednica Vijeća izvršene izmjene i dopune propisa koji reguliraju prava nacionalnih manjina, prije svega Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina, Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, Zakona o registrima i Zakonu o lokalnoj samoupravi.
 
Powered by WordPress.