Dragana Milošević: Manjinski mediji su element očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta svih zajednica u Vojvodini

IZ SRBIJE
Typography

Na tiskovnoj konferenciji organiziranoj povodom predstojeće konferencija posvećenih manjinskim i lokalnim medijima, Dragana Milošević pokrajniski tajnik  za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama rekla je da manjinski mediji svakako mogu da se promatraju kao dio kulturnog nasljeđa, dakle nečega što smo obavezni da čuvamo i razvijamo i predamo generacijama koje dolaze.       

Po njezinim riječima javno informiranje na materinjem jeziku jedan je od od najvažnijih elemenata očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta svih zajednica u Vojvodini i to potencira njegov značaj i motiv za podršku koju, u okviru jednog specifičnog modela, Pokrajinska vlada, odnosno Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnosi sa vjerskim zajednicama osiguravaju sustav javnog informiranja na jezicima nacionalnih manjina.
"Taj model koji može poslužiti kao uzor, ne samo zemaljama u našem okruženju nego i mnogo šire, čine dva dijela" objasnila je resorni tajnik Dragana Milošević i precizirala da je riječ o izravnom subvencioniranju listova, čiji osnivači su nacionalna vijeća nacionalnih manjina i projektno sufinanciranje medija čiji su osnivači privatne osobe ili organizacije civilnog društva.
Kako je ona navela, u odnosu na 2017. godinu, ta podrška je u 2018. godini bila za pet posto viša, a za devet izdavačkih kuća, sa 22 dnevna, tjedna, mjesečna, dječja i omladinska lista na osam jezika, namjera je Pokrajinske vlada i tajništvo da budu još viša, jer su zajedno, dio naše cjelokupne kulturne baštine i moramo je zadržati kao takav.
 
Powered by WordPress.