Posebna upisna kvota na hrvatskim visokim učilištima namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva

IZ HRVATSKE
Typography

Posebna kvota odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012):  

na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i njihove potomke.

O uspješnosti projekta svjedoči prepoznatljivost programa u hrvatskoj akademskoj zajednici i dosadašnji iskazani interes za studiranjem u Republici Hrvatskoj maturanata, pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva.
I u akademskoj godini 2021./2022. nekoliko hrvatskih visokih učilišta osigurava posebnu upisnu kvotu za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, a do sada su to učinili: Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište u Zadru te Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, čime se s uspjehom nastavlja jedan od vrlo značajnih projekata kojima se nastoji povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom, i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakidašnjeg života te stjecanjem kvalitetnog obrazovanja.
Kao i prethodnih godina, na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Osijeku te, prema najavama, na Sveučilištu u Splitu, u tijeku je donošenje odluka o posebnoj upisnoj kvoti te će po okončanju postupka biti dostupne na mrežnoj stranici Ureda.
Koraci u postupku                                                                                                                            
Kao i ranijih godina, za upis studijskih programa u posebnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, u akademskoj godini 2021./2022. kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. Napominjemo da fakulteti samostalno, prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje ovih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.                                                                   
Važno je napomenuti da kandidati ne trebaju pristupati Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, nego trebaju dostaviti dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj žive.
Priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije provodi Agencija za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Važno se pravovremeno obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.
 Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu
Uz samu prijavu na željeni fakultet, kandidati koji se odluče koristiti posebnu upisnu kvotu, osim zahtjeva za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije trebaju predati i zahtjev za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu.
 
Potvrdu o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:
Prijavni obrazac
Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu i traženje Potvrde
Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
Rodni list
Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu - jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti:
izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list
školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika
indeks
radna knjižica
vojna knjižica
vjenčani list
smrtni list
krsni list
rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona
pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine
Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, potrebno je dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda.
 
Powered by WordPress.