Značajne promjene u stjecanju hrvatskog državljanstva

Politika
Typography

Uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život zemlje jedan je od strateških ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske 2016.-2020. Vlada Republike Hrvatske, uz potporu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kontinuirano radi na unaprjeđenju politika i programa za Hrvate koji žive izvan granica Republike Hrvatske.       

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, nastojalo se  pomoći u  rješavanju demografskih pitanja  kroz olakšan  postupak dobivanja  državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu te hrvatskih  iseljenika. Novi hrvatski državljani moći će lakše, jednostavnije i brže dobiti hrvatsku putovnicu. Prema novim dopunama i izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, koje je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u javnu raspravu, u odnosu na postojeći Zakon nekoliko je značajnih promjena. 
Ukida se uvjet poznavanja hrvatskog jezika za dobivanje državljanstva za potomke iseljenika i njihove bračne drugove, kao i ograničenje prema kojem su državljanstvo mogli dobiti samo preci iseljenika do 3. koljena. Iseljenicima se, preciziraju, smatraju osobe koje su iz Hrvatske iselile prije 8. listopada 1991. godine. 
Lakše dokazati porijeklo
Predlaže se pojednostavljenje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda koji ne raspolažu osobnim dokazima o pripadnosti hrvatskom narodu, a za čije je roditelje nedvojbeno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu. 
Novim prijedlogom Zakona povećava se i dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do navršene 21. godine života osobe koja je dosad bila do 18. godine. Na taj će se način dati mogućnost da osoba sama podnese prijavu za svoj upis u knjigu državljana ukoliko su njezini roditelji navedeno propustili učiniti do njezine punoljetnosti. 
Polaganje prisege
Predložena je izmjena odredbe o redovitom načinu stjecanja hrvatskog državljanstva na način da se ne uvjetuje poslovnom sposobnošću osobe. 
Novost je i polaganje prisege koje će se organizirati jednom godišnje, na državne blagdane, a hrvatsko državljanstvo izdavat će gradovi, županije i nadležna tijela RH u inozemstvu. 
Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu trajat će do 3. studenog 2018.
 
Powered by WordPress.