Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji posjetilo lokalne samouprave

HRVATI U SRBIJI
Typography

U planu je novog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV): Osnivanje Fondacije Spomen-doma Josipa bana Jelačića i stavljanje u funkciju Spomen-doma Josipa bana Jelačića u Petrovaradinu, osnivanje hrvatskog Obrazovno-odgojnog Centra kao pravnog tijela i početak osiguravanja financijskih sredstava za njegovu izgradnju, osnivanje rekreacijsko-edukacijskog centra na Hrvatskom primorju, osiguravanje adekvatnog prostor za smještaj NIU Hrvatska riječ, izrada strategija vezanih za informiranje i službenu uporabu jezika i pisma, osnivanje Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu, kazališta i scene na hrvatskom jeziku i muzeja Hrvata u Srbiji.   

 

Također je u planu obilazak lokalnih samouprava u kojima Hrvati žive u značajnom broju s ciljem upoznavanja sa svojim radom i planovima, te najvažnijim problemima u ostvarivanju manjinskih prava Hrvata u Srbiji. Izaslanstvo Hrvatskog nacionalnog u Srbiji posjetilo je gradonačelnike gradova: Subotice, Srijemske Mitrovice i gradonačelnicu Sombora.
 
Izaslanstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća na čelu s predsjednicom Jasnom Vojnić posjetilo je 10. svibnja Srijemsku Mitrovicu. Tom prigodom, održan je sastanak s gradonačelnikom Vladimirom Sanaderom. Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji, kako na kulturnom i obrazovnom planu, tako i u drugim segmentima.
"Praksa novog saziva Vjeća u Republici Srbiji je da obilazi lokalne samouprave i predsednike istih. Prva posjeta na području Srijema je Sremskoj Mitrovici gde nas je ugostio gradonačelnik Vladimir Sanader. Ono što treba istaći da je lokalna hrvatska zajednica zadovoljna saradnjom sa gradskom upravom i voleo bih da se ona nastavi i u narednom periodu kako na kulturno – obrazovnom, tako i u svakom drugom segmentu. Takođe za hrvatsku zajednicu u Mitrovici izuzetno bitna je i realizacija pregovora i dogovora oko otkupa Hrvatskog doma.“, rekao je Darko Sarić Lukendić član izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vjeća u Republici Srbiji zaduženog za oblast kulture..
Gradonačelnik Sanader je rekao da je dosadašnja saradnja sa hrvatskom zajednicom na visokom nivou i da će grad nastaviti da pomaže nju i ostala manjinska udruženja i kulturno umjetnička društva koja postoje u okviru ovih zajednica i dodao da u prethodnom periodu nije bilo nikakvih etničkih incidenata.
„Danas pre svega želimo da se upoznamo sa članovima Hrvatskog nacionalnog vjeća u Srbiji. Grad Srerijemska Mitrovica će kao i do sada pomagati razvoj svih manjinskih zajednica na teritoriji grada. Mi već kroz naš proračun pomažemo manjinska udruženja na teritoriji grada i kulturno umjetnička društva koja postoje u okviru ovih zajednica. Želimo da nastavimo dosadašnju uspješnu suradnju i moram da istaknem da u prethodnom periodu nismo imali nikakvih etničkih incidenata tako da sam sa te strane izuzetno zadovoljan, a sve otvorene probleme koje imamo pokušaćemo da rješimo u razgovoru sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vjeća“, rekao je Sander.
Predstavnici HNV-a na čelu s predsjednicom Jasnom Vojnić održali su sastanak s gradonačelnicom Sombora Dušankom Golubović i njezinim suradnicima. Cilj sastanka je bio upoznavanje s radom i planovima, te najvažnijim problemima u ostvarivanju manjinskih prava somborskih Hrvata.
Funkcioniranje hrvatskih kulturnih udruga, njihovo financiranje iz proračuna Grada Sombora, mogućnost otvaranja vrtića na hrvatskom jeziku, te natječaj za informiranje teme su o kojima su predstavnici HNVa razgovarali na sastanku s gradonačelnicom Grada Sombora Dušankom Golubović. 
Središnja tema sastanka s gradonačelnikom Subotice Bogdanom Labanom bila je vezana za aktivnosti lokalne samouprave a koje su preduvjet za osnutak hrvatskog Obrazovno-odgojnog centra u Subotici, a bilo riječi i o službenoj uporabi jezika i pisma na teritoriju Grada Subotice, a posebno vezano za akte lokalnih javnih poduzeća koja djelomice ne poštuju pravila koja se tiču tog područja.. 
Priredila: J.D.
 
Powered by WordPress.