Krešimir Tkalac novi predsjednik HKUPD „Stanislav Preprek“

Kultura
Typography

Hrvatsko kulturno-prosvjetno-umjetničko društvo „Stanislav Preprek“ iz Novog Sada u subotu 18. travnja 2017. godine održalo je u svojim prostorijama u Novom Sadu u Ul. cara Dušana 4, redovitu Godišnju skupštinu.          

 

 

                          

 

Uz prisustvo petnaestak članica i članova Književnog kluba, petnaestak članica i članova Glazbeno-pjevačke sekcije i nekoliko članica Dramske sekcije, skupštini su kao gosti prisustvovali vijećnici Hrvatskog nacionalnog vijeća Ivan Karačić i Vladimir Kranjčević, te Dragan Ilić, predsjednik Hrvatskog kulturnog centra u Novom Sadu i Branko Pereža, jedan od osnivača tog Centra i aktivni član Hrvatske zajednice u Petrovaradinu i Novom Sadu. 
Dragan Ilić je od ranije član HKUPD „Stanislav Preprek“, a Ivan Karačić, Vladimir Kranjčević i Branko Pereža su se poslije održane Skupštine učlanili u naše Društvo vidno iznenađeni prijatnom atmosferom u Društvu, sadržajnošću iznijetih izvješća, planova rada u narednoj godini, konstruktivnih izlaganja, te entuzijazmom članstva, koje pod izuzetno lošim uvjetima za rad (i ovaj sastanak je održan u hladnoj sali), bez ikakvih sredstava za rad i potpuno nedovoljnim materijalnim sredstvima, postiže zavidne rezultate.
Skupštima je započela odavanjem počasti minutom šutnje preminulom prethodnom predsjedniku Društva Marijanu Sabljaku. 
Nakon formiranja Radnog predsjedništva od tri člana i predloženog Dnevnog reda, izlaganjima je nastavljen rad Skupštine. 
Izvješća o radu pojedinih sekcija dali su voditelji sekcija: Branimir Miroslav Cakić za Književni klub, Ana Marija Kaluđerović za Glazbeno-pjevačku sekciju i Branka Dačević za Dramsku sekciju, pri čemu treba reći da je Dramska sekcija dulje vrijeme bila pasivna zbog smrti nekoliko njenih  članova, nositelja glavnih uloga. Izvješće o radu Društva u cjelini u skraćenim crtama iznijela je predsjednica Ivanka Horvatić, naglasivši da je prošla godina bila vrlo uspješna zahvaljujući iznimnim naporima članstva, posebno nekolicine članova (Ivan Dermanov, Branimir Miroslav Cakić, Ana Marija Kaluđerović, Dragana V. Todoreskov) i donatora (Branimir Miroslav Cakić i Ljubica Arsenijević).
Zatim su voditelji sekcija govorili o planovima svojih sekcija za 2017. godinu i na kraju, opet u skraćenoj verziji, o planu Društva u cjelini za 2017. godinu govorila je predsjednica Društva, naglasivši da u ovoj godini imamo još ambiciozniji plan u odnosu na prošlu godinu. Uz redovite djelatnosti i već tradaicionalne kulturne manifestacije „Preprekovo proljeće“, s promoviranjem zbirke pjesama, i „Preprekova jesen“, s promoviranjem zbirke kratkih priča, ove godine dodajemo izlaganje književne produkcije Knjiženog kluba na Salonu knjiga u Novom Sadu (već odrađeno 11. travnja) i Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, te održavanje Godišnjeg koncerta Glazbeno-pjevačke sekcije. 
Predsjednica Društva je iznijela i financijsko izvješće za 2016. godinu i financijski plan za 2017. godinu, pri čemu je naglašeno da je realizacija svih planova ovisna od dobijenih sredstava po natječajima. Iako smo do današnjeg dana već podnijeli 17 (sedamnaest) projekata nadležnim institucijama, dinamika prilijeva sredstava i, prije svega njihova visina, neizvjesni su, što inače dovodi sve kulturne udruge Hrvata ovdje u nezavidan položaj, čak i pitanje opstanka, posebno ako se ne pronađu donatori.
Sva su izvješća, uz konstrukitvnu raspravu, prihvaćena jednoglasno, poslije čega se prešlo na izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora s trogodišnjim mandatom (do izborne Skupštine 2020. godine). Jednoglasno su usvojeni prijedlozi da članovi Upravnog odbora budu Branimir Miroslav Cakić, Branka Dačević, Ivanka Horvatić, Erna Šumec i Krešimir Tkalac, a Nadzornog odbora Marija Miličić, Paulina  Samardžić i Slađana Varićak. 
Poslije točke „Razno“ u kojoj su razmatrana neka tehnička pitanja i sa zadovoljsvom konstatirano vidno pomlađivanje članstva upriličen je domjenak.
U vrijeme domjenka novi je Upravni odbor održao svoj prvi sastanak s ciljem da se između njegovih članova izaberu predsjednik i dopredsjednik Društva, voditelji/ce sekcija, tajnik/ca i blagajnik/ca Društva, tako da se odmah početkom sljedećeg tjedna nastavi s aktivnostima, pri čemu je proritet organiziranje kulturne manifestacije „Preprekovo“ proljeće“ 22. travnja na SPENS-u u sali Malog amfiteatra.
 Za predsjednika Društva izabran je jednoglasno Krešimir Tkalac, elektroinžinjer i programer iz Novog Sada, za dopredsjednika Branimir Miroslav Cakić, za voditelja Književnog kluba Branimir Miroslav Cakić, za voditeljicu Dramske sekcije Branka Dačević, za voditeljicu Glazbeno-pjevačke sekcije Ivanka Horvatić i za tajnicu, a ujedno i blagajnicu Društva, Erna Šumec. 
Branimir Miroslav Cakić je članovima Književnog kluba objavio da će sastanci ovog Kluba od sada biti u prostorijama Društva svakog ponedjeljka u 18.30 sati s ciljem druženja, razgovora, kazivanja pjesama, čitanja proznih priloga, međusonog savjetovanja i edukacije.
                                                              
                                                                                Branimir Miroslav Cakić,
                                                            dopredsjednik HKUPD „Stanislav Preprek“
Powered by WordPress.