Za nagradu „Emerik Pavić“ za najbolju knjigu 2016. godine natječe se 30 naslova

Kultura
Typography

Podsjetimo, nagradu za najbolju knjigu godine, koja nosi ime središnje osobe hrvatske književnosti, znanosti i publicistike iz XVIII. stoljeća Emerika Pavića, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ustanovio je 2012. godine, u cilju pospješivanja sustavnoga pristupa valorizaciji aktualne knjiške produkcije među Hrvatima u Vojvodini. Nagrada „Emerik Pavić“ za najbolju knjigu 2016. godine bit će svečano uručena u listopadu 2017. u okviru književne manifestacije „Dani Balinta Vujkova: dani hrvatske knjige i riječi“. Osim diplome i plakete, nagrada će imati i svoj novčani iznos.                 

 

 

                              

Popis knjiga za nagradu „Emerik Pavić“ za 2016. godinu
I. Književnost
a) poezija
Preprekovo proljeće 2016 : zbirka pjesama, Hrvatsko-kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek“, Novi Sad, 2016., 152 str. : ilustr. – naklada 300.
Vapaj duše : Lira naiva 2016, Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“ i Hrvatska čitaonica, Subotica, 2016., 175 str. – naklada 500.
Bašić, Stipan, Bunjevačka grana stihom izatkana, Hrvatska čitaonica, Subotica, 2016., 77 str. – naklada 500.
Crnić, Ljiljana, Da me ima, Beograd : Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica : Književno društvo Rakovica, 2016., 76 str. - naklada 500.
Dumendžić, Josip, Svitanje ri(je)či : pjesme, Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovic, 2016., 129 str. – naklada 300.
Mađer, Miroslav S., Izabrana djela. Izabrana proza II., Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Slavonsko-baranjsko-srijemski, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb – Subotica, 2016., str. 597. str.
Rudić, Blaženka, Povratak iskonu, Katoličko društvo „Ivan Antunović“ i sestre dominikanke, Kongregacija svetih anđela čuvara, Subotica, 2016., 62 str. – naklada 500.
Šeremešić, Željko, Buđenja riči, Hrvatska riječ, Subotica, 2016., 112 str. – naklada 500
Šimić, Tonka, Moj kutak sriće, Hrvatska čitaonica, Subotica; Katoličko društvo „Ivan Antunović“, Subotica; Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno društvo „Matoš“, Plavna, 2016., 110 str. – naklada 500.
Žigmanov, Tomislav (priredio), U beskrajima zemlje i neba : antologija pjesništva Hrvata u Vojvodini na prijelazu tisućljeća / priredio, Hrvatska riječ, Subotica, 2016., 137 str. – naklada 500.
b) proza
            romani
Pendelj, Miroslav, Posjetitelj, Hrvatska riječ, Subotica, 2016., 160 str. – naklada 500.
            kratke priče, meditativna proza, zavičajno pismo
Preprekova jesen 2016 : zbirka kratkih priča, HKUPD „Stanislav Preprek“, Novi Sad, 2016., 79 str. – naklada 300.
Suvremena vojvođansko-hrvatska priča [urednik Vladan Čutura], Hrvatska riječ, Subotica, 2016., 132 str. – naklada 500.
Adamović, Julijana, Glineni anđeli, Naklada Jurčić, Zagreb, 2016., str. 119. (priče) –
Mađer, Miroslav Slavko, Izabrana djela : Izabrana proza II., Društvo hrvatskih književnika – Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb-Subotica, 2016., 597 str. – naklada 500.
Vujkov, Balint, Šta na srcu to na jeziku, Hrvatska čitaonica i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 132 str. – naklada 500.
            književnost za djecu
Balenović, Ivan, Svi na noge, svi u trk!, Hrvatska čitaonica, Subotica, 2016., 46 str. – naklada 500.
II. Teologija
Misaona popudbina Tome Vereša : zbornik radova s međunarodnog filozofsko-znanstvenog skupa : (14 - 16. prosinca 2012), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 239 str. : fotogr. – naklada 500.
Stantić, Marinko, Moje misli k nebu lete, Katoličko društvo za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“, Subotica, 2016., 156 str. – naklada 700.
Stantić, Ante, Otajstvom Isusova djetinjstva do mistike : ulomci iz pisane riječi o. Gerarda Tome Stantića, Karmelska izdanja, Katoličko društvo „Ivan Antunović“ i Vicepostulatura sl. Božjega o. Gerarda Tome Stantića, Subotica – Zagreb, 2016., - 364 str. – naklada 1.000.
III. Povijest, etnografija i leksikografija
Franjevačka crkva i samostan Svetog Mihovila u Subotici / [knjigu uredili Natalija Radovanović, Stipo Pilić ; foto Nada Sudarević, Ana Marija Ifković]. - Subotica : Hrvatska nezavisna lista, 2016., 108 str. : ilustr. – naklada 500.
Černelić, Milana, Bunjevci – ishodišta, sudbine, identiteti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za etnologiju i kulturnu antroplogiju, FF press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb – Subotica, 2016., 264 str.
Firanj, Katarina, Garavi salaši : cio život za godinu dana, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 159 str. : ilustr. – naklada 500.
Šeremešić, Marija, Bile riči : rječnik govora Monoštora : (vrijeme pedesetih godina prošloga stoljeća), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, 2016., 119 str. – naklada 500.
Šeremešić, Marija, Šeremešć, Martin, Monoštor u povijesti : do polovice XX stoljeća, Udruženje građana „Urbani Šokci“ : Gradska biblioteka „Karlo Bjelicki“, 2016., 126 str. : ilustr. – naklada 500.
IV. Znanost i publicistika
Monografija Festival hrvatskih duhovnih pjesama – HosanaFest : naših prvih deset festivala, Festival hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest, Subotica, 2016., 86 str. : ilustr. – naklada 700.
STRUČNA tribina o životu i delu Tumbas Pere Haje (2016 ; Subotica). - Zbornik radova Stručne tribine o životu i delu Tumbas Pere Haje, Subotički tamburaški orkestar, Subotica, 2016., [65] str. : ilustr. – naklada 60.
Urbani Šokci 10 : Šokačkobunjevačko pamćenje vode, priredile Helena Sablić Tomić, Vera Erl i Ružica Pšihistal, Šokačka grana Osijek i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Osijek – Subotica, 2016., 345 str. – naklada 300.
Ifković, Zlatko, Hrvatski glas iz Vojvodine, Hrvatska nezavisna lista, Subotica, 2016., 376 str. – naklada 500.
Kuntić, Kalman, Pravni fakultet u Subotici : 1920-1941., Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, 2016., 120 str. : ilustr. – naklada 500.
 
Powered by WordPress.