Demokratski savez Hrvata u Vojvodini: Pokrenut stegovni postupak protiv člana Vijeća DSHV-a Darka Sarića Lukendića

Politika
Typography

Predsjedništvo Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini pokrenulo je, na prijedlog predsjednika DSHV-a Tomislava Žigmanova, na svojoj sjednici 1. listopada 2020. godine, stegovni postupak protiv Darka Sarića Lukendića zbog povrede Statuta DSHV-a i nepoštivanja odluka Vijeća i Predsjedništva DSHV-a.  

U obrazloženju za pokretanje stegovnog postupka se kaže kako Darko Sarić Lukendić u DSHV-u obnaša dužnosti predsjednika Mjesne organizacije DSHV-a Ker, Podružnica Subotica, i člana Vijeća DSHV-a, te je pasivnim odnosom spram gotovo svih aktivnosti u predizbornom djelovanju DSHV-a, koji su održani 21. lipnja 2020., izravno pridonio ostvarenim slabijim izbornim rezultatima. Istaknuto je kako je djelovanje Sarića Lukendića nakon izbora mimo i protivno temeljnim dokumentima i odlukama tijela DSHV-a u svezi s izborima, za koje je kao član Vijeća DSHV-a i sam potvrdno glasovao, konkretni razlog za pokretanje stegovnog postupka. Sarić Lukendić je 3. kolovoza 2020. godine uputio dopis predsjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasni Vojnić, koja je u to vrijeme bilo na godišnjem odmoru i izvan Republike Srbije, u kojem je iznio niz neistina koje se vezuju uz rad Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i predsjednika Tomislava Žigmanova, zatim nekoliko ocjena koje su suprotne važećim stajalištima DSHV-a usvojenim na mjerodavnim tijelima te predložio niz aktivnosti koje imaju za cilj isključivanje DSHV-a iz određenih političkih procesa, što je u suprotnosti sa sljedećim člancima Statuta DSHV-a: čl. 17 u nekoliko stavaka (1, 2, 3, 6) i čl. 18, također u nekoliko stavaka (1, 2, 4, 5).
Prijedlozima koje je iznio u „dopisu“ Sarić Lukendić o uključivanju predstavnika hrvatske zajednice u procese donošenja odluka isključio je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini te umjesto naše političke stranke u ovaj proces predložio Hrvatsko nacionalno vijeće kao sugovornika i tako ga pokušao staviti u situaciju da djeluje izvan Zakonom predviđenog okvira, čime je ozbiljno prekršio članak 17, stavak 1, 2, 3 i 6 te članak 18, stavak 1, 2, 4 i 5. Isti je prijedlog na službenom memorandumu HNV-a poslao ne samo predsjednici HNV-a nego i dopredsjednicima i članovima Izvršnog odbora HNV-a, kao i predstavnicima pojedinih tijela Republike Hrvatske i dopisniku HINA-e iz Subotice, čime je dodatno osnažio političko delegitimiziranje DSHV-a.
Navedenim postupanjem Darko Sarić Lukendić se ogriješio o Statut DSHV-a. Povreda se karakterizira kao teža s obzirom na činjenicu da se radi o članu DSHV-a koji je član Vijeća DSHV-a i dužnosnik HNV-a, član Izvršnog odbora zadužen za kulturu, a izabran s liste koju je predvodio DSHV te je na taj način bio u prilici utjecati protivno temeljnim dokumentima i odlukama DSHV-a na veći broj članova. Na temelju svega iznesenoga, a sukladno članku 4 i članku 7 Pravilnika o stegovnoj odgovornosti, predložena je mjera isključenja Darka Sarića Lukendića iz članstva u DSHV-u, a Predsjedništvo je prijedlog prihvatilo s 8 glasova „za“, protiv je bilo 1, a suzdržanih 2.
Prema članku 9 Pravilnika o stegovnoj odgovornosti, predsjednik DSHV-a će zakazati raspravu, koja će se održati najmanje 14 dana od dana upućivanja poziva članu protiv koga je pokrenut postupak.
 Press služba DSHV-a
Powered by WordPress.