Sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji: Donijet godišnji i financijski plan, izabrana nova tajnica

Politika
Typography

U Tavakutu je u sjedištu HKPDa „Matija Gubec“, 27. veljače održana 9. sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV), na kojoj je nazočilo 25 vijećnika. Da podsjetimo da je HKPD „Matija Gubec“ najviše doprineo formiranju novog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća iz razoga što su prikupili potpise za 12 elektora od 82 elektora čije su prijave bile prihvaćene.   

 

Na 9. sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbijii koja je trajala 2 sata su donijeti Godišnji i Financijski plan rada HNVa za 2019. godinu. Za novu tajnicu HNVa izabrana je Mirjana Stantić, diplomirana pravnica iz Subotice. 
Izglasovana su Povjerenstva: za financije i proračun, za promicanje gospodarske suradnje, za sport, za praćenje povreda manjinskih prava u Republici Srbiji, za mladež, za rodnu ravnopravnost, za odnose sa crkvom i Povjerenstvo za dodjelu priznanja. 
Na 9. sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbijii je izglasovan prijedlog odluke o davanju mišljenja na Izvješće o poslovanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u 2018. godini; prijedlog odluke o davanju mišljenja na Završni račun i izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u 2018. godini; prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Revidirani plan NIU „Hrvatska riječ“ za 2019. godinu; prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i poslovanju NIU "Hrvatska riječ" za 2018. godinu; 
Na 9. sjednici je poslije usvajanja zapisnika sa 6, 7 i 8 sjednice, Jasna Vojnić predsjednica HNVa istakla da se prvi put donosi godišnji plan Vijeća, a koji se temelji na platformi Liste HRvati Zajedno: „ Ove godine je u planu istuticonalno jačanje HNVa, osnivanje Fondacije Spomen-doma Josipa bana Jelačića i stavljanje u funkciju Spomen-doma Josipa bana Jelačića u Petrovaradinu, osnivanje hrvatskog Obrazovno-odgojnog Centra kao pravnog tijela i početak osiguravanja financijskih sredstava za njegovu izgradnju, osnivanje rekreacijsko-edukacijskog centra na Hrvatskom primorju, osiguravanje adekvatnog prostor za smještaj NIU Hrvatska riječ, izrada strategija vezanih za informiranje i službenu uporabu jezika i pisma, osnivanje Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu, kazališta i scene na hrvatskom jeziku i muzeja Hrvata u Srbiji. 
Usvojen je Financijski plan HNVa koji iznosi 26 milijuna dinara. Od toga su stalni troškovi: zarade, honorari, doprinosi 11 milijuna dinara i troškovi redovite djelatnosti HNVa u četiri područja obrazovanje, kultura, informiranje te službena uporaba jezika i pisma 15 milijuna dinara.
Na 9. sjednici, Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji je donijelo prijedlog odluke o davanju mišljenja na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2018. godinu i prijedlogu odluke o davanju mišljenje na izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u 2018. godini koje je iznosilo 15 milijuna, 630 tisuća dinara, od kojih su vlastiti prihodi Zavoda 5.5 milijuna,  a utrošeno je 12 milijuna, 798 tisuća, a 3 milijuna je preneto u ovu godinu. 
Vijećni su prihvatili revidirani plan NIU „Hrvatska riječ“ za 2019., koji je veći 12% i iznosi 38 milijuna dinara, iz proračuna AP Vojvodine-Tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose sa vjerskim zajednica. Od tog iznosa je namijenjeno 2.5 milijunu dinara za izgradnju zgrade i trajnog rješavanja prostora.
Na Sjednici je prihvaćeno i Izvješće o radu i poslovanju NIU „Hrvatska riječ“ za 2018.,  u kom je da je tiskano 1500 primjeraka tjednika „Hrvatska riječ“ po broju, od tog broja proda se 758 primjeraka i preko institucija još 289 primjeraka tjednika. Djeci se podijeli svakog mjeseca 768 primjeraka časopisa za mladež „Kučiš“ i mjesečnika koji je namijenje djeci „Hrcko“, koji su obezbijeđeni putem natječaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu. Prosjek plaća u NIU „Hrvatska riječ“  za 2018. je 52 tisuće dinara.
Usvajen je i Završni račun, i Izvješća o utrošku sredstava Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji za 2018. godinu; Izvješća o popisu imovine i inventara Hrvatskog nacionalnog vijeća na dan 31.12.2018. godine.
 
 
Z I.
 
Powered by WordPress.