Očitovanje predsjednika DSHV-a u pogledu nove rezolucije Europskog parlamenta o napredovanju Republike Srbiji u eurointegracijama

Politika
Typography

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pozdravlja usvajanje najnovije rezolucije Europskog parlamenta koja se odnosi na napredak Republike Srbije u procesu pretpristupnih pregovora s Europskom unijom, usvojene na sjednici 29. studenoga 2018. s velikom većinom glasova europskih zastupnika.       

Kao i do sada, DSHV nastoji kontinuirano pratiti kompleksni proces europskih integracija, konstruktivno pridonositi napredovanju Republike Srbije na tome putu, te sukladno svojim mogućnostima ukazivati i na nedostatke i propuste koji se u ovome procesu događaju. 

Za DSHV je od iznimne važnosti što su ovoga puta europski zastupnici više pozornosti s ekonomskih reformi usmjerili ka ključnim područjima ljudskih prava i sloboda. Najprije ističemo da politike suočavanja s prošlošću u Republici Srbiji još uvijek izazivaju stanovite kontroverze, premda društvo koje se nalazi na putu europskih integracija nikako ne bi smjelo po tome pitanju biti polarizirano. Suočavanje s prošlošću važan je segment europskih vrjednota i kao takvo predstavlja jedan od važnih preduvjeta kako za promjenu praksi odnosa prema zločinima tako i za unaprjeđenje bilateralne suradnje sa susjednim državama.
Za Hrvate u Vojvodini je ovo pitanje od velike važnosti, jer su pripadnici hrvatske zajednice u Republici Srbiji tijekom 90-ih godina prošloga stoljeća bili objekti etnički motiviranog nasilja – nad njezinim članovima počinjeni su brojni zločini, koji još uvijek nisu u cjelini procesuirani i rasvijetljeni. S druge strane, podsjećamo da je ostvarivanje prava nacionalnih manjina i unaprjeđenje njihovoga društvenog položaja jedan od ključnih preduvjeta za članstvo u Europskoj uniji. 
Napominjemo da se hrvatska zajednica u Srbiji i dalje suočava s jednim brojem problema, kao što su isključenost iz procesa donošenja odluka na svim razinama, neintegriranost u društvo, podzastupljenost u javnom sektoru, miješanje države u identitetska pitanja, velika raširenost negativnih stereotipa spram Hrvata, prijepori u ostvarivanju manjinskih prava, što su izazovi koji više desetljeća čekaju na sukladno rješavanje. Kada je riječ o regionalnoj suradnji, što je također spomenuto u rezoluciji Europskog parlamenta o napretku Srbije, DSHV drži i ponovno ističe da su nacionalne manjine mostovi suradnje između susjednih država te da će i dalje davati prinose takvom vrijednosnom usmjerenju.
prof. Tomislav Žigmanov
predsjednik DSHV-a
 
Powered by WordPress.