Prva godina rada i djelovanja IV. saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji

HRVATI U SRBIJI
Typography

U Subotici je 19. prosinca u Velikoj dvorani HKC “Bunjevačko kolo” održan sastanak s elektorima na kom je Jasna Vojnić predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV).  predstavila Godišnje izvješće o radu HNVa za 2019. godinu.  

„Na izbornoj skupštini održanoj 4. studenoga 2018. godine, novo vodstvo HNVa obećalo je da će kontinuirano i transparentno podnositi izvješće o svome radu, te da će vrlo rado primati sugestije i konstruktivna rješenja, od svih elektora, ne samo s Liste “HRvati ZAjedno” nego i od drugih elektora koji su sudjelovali na izbornoj skupštini. Tako su na sastanak bili pozvani svi elektori, njih ukupno 82, od kojih su, podsjećamo, 78 s liste "HRvati Zajedno“. Planiramo nastaviti ovu praksu i narednih godina i nadam se da će Hrvatsko nacionalno vijeće moći uključiti što veći broj elektora u razne timove, odbore, povjerenstva te da će njihov rad doprinositi radu Vijeća,” rekla je predsjednica Vijeća Jasna Vojnić.
Iz Godišnjeg izvješća koje je napisano na 20 stranica prenosimo dio. 
U 2019. godini održano je 19 sjednica Vijeća od kojih su njih 14 bile telefonske sjedice i 5 „živih“ (dvije u Subotici, Tavankutu, Sonti i Beogradu). U istom periodu Izvršni odbor Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji imao je 7 „živih“ i 21 telefonsku sjednicu. Odbor za kulturu održao je 5 sjednica, za informiranje 1 sjednicu, za obrazovanje 5 sjednica i Odbor za uporabu jezika održao je 1 sjednicu. U 2019. Konstituirano je 5 povjerenstava:  za finansije, za praćenje povrede manjinskih prava, za mladež, za sport i povjerenstvo za dodjelu priznanja.
Radi ostvarivanja rada Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, vođenja je korespodencije s državnim tijelima Republike Srbije i Republike Hrvatske, te drugim subjektima u 2019.. Vijeće je napisalo i poslalo 853 dopisa, što je u prosjeku 3 dopisa dnevno.
U 2019. godini izrađeno je 11 planskih dokumenata: Program rada HNV, Statut HNV, Godišnji plan rada HNVa za 2019., poslovnici o radu, Financijski plan HNVa, Elaborat za Obrazovno-odgojni Centar „Zadužbina biskupa Budanovića“, Elaborat za Rekreacijsko-edukacijski centar „Antun Gustav Matoš, Elaborat za Hrvatska kuća, Elaborat za  Šokačku kuću u Vajskoj, Elaborat za  Kuću Monoštorske župe, Elaborat za kadrovsko jačanje HNVa.  
U Godišnjem izvješću navedena je realizacija projekata iz platforme za IV. Saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji:  Spomen-doma Josipa bana Jelačića u Petrovaradinu, (Započeli razgovori za osnivanje Fondacije Spomen-doma Josipa bana Jelačića)  Obrazovno-odgojni Centar „Zadužbina biskupa Budanovića“ (za Hrvatski školski centar izrađen je elaborat za osnivanje s detaljnom analizom stanja, planom osnutka, ustroja i anketama roditelja. Autonomna pokrajina Vojvodine je iskazala spremnost da se usvoji akt o izmjeni Odluke o mreži srednjih škola na teritoriji AP Vojvodini početkom godine, međutim do konca godine to nije realizirano. Iz gradske uprave Grada Subotice je u studenom 2019. pristiglo na mišljenje suglasnost o izmjeni Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji Grada Subotice međutim do konca 2019. akt o izmjeni Odluke nije stavljen u skupštinsku proceduru Grada Subotice), Hrvatska kuća (Na osnovu elaborata Vlada Republike Hrvatske je rujna 2019. donijela odluku o dodjeli financijski sredstava za izradu projektne dokumentacije), Rekreacijsko-edukacijski centar „Antun Gustav Matoš na Hrvatskom primorju, prostori za udruge kulture (Analiza stanja hrvatskih udruga provodila se šest mjeseci nakon čega su sačinjeni prioriteti, kupljena je Šokačka kuća u Vajskoj...), osnivanje Centra za razvoj zajednice (Začetak Centra započeće kadrovskim snaženjem za koje je Vlada Republike Hrvatske odlukom izdvojila sredstva za sledeću godinu), kazališta i scene na hrvatskom jeziku (Na 8. Sjednici MMOa predstavnici hrvatske zajednice su delegirali aktivnost da uđe u preporuke srpskoj strani) i muzeja Hrvata u Srbiji ( Elaborat za rekostrukciju objekta u Preradovićevoj 13 je izrađen. Projekat za adaptaciju biće izrađen u sklopu projektne dokumentacije za Hrvatsku kuću). 
U područja obrazovanja bilo je najviše aktivnosti u 2019. U vrtić na hrvatskom jeziku upisano je 101 dijete u 8 obrazovno-odgojni skupina, a u prvi razred nastave na hrvatskom jeziku upisano 34 prvašćića što je duplo više u odnosu na prošlu školsku godinu. Školske godine 2019/20. Osnovnu školu pohađa 240 učenika raspoređeni u 31 odjela, srednju školu 198 učenika raspoređeni u 11 odjela, a predmet Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture pohađa 487 ućenika raspoređeni u 38 skupina u 13 mjesta. Udžbenika je 25 izrađeno i odobreno (15 prijevoda udžbenika, 7 radnih bilježnica i 3 autorska udžbenika). 
Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji se u 2019. finansiralo iz proračuna Republike Srbije, AP Vojvodine i Grada Subotice u iznosu od 150.000,00 eura.
Vijeće je osiguralo dodatna sredstva iz Republike Hrvatske apliciranjem na natječaje u iznosu od 120.000,00 eura  i iz donacija 82.134, 23 eura: Vlada Republike Hrvatske-90.000,00 eura (Izradu projektne dokumentacije za Hrvatsku kuću i jačanje kadrova), Osječko-baranjska županija-26.838,66 eura (Udruge kulture i edukacija za EU projekte), Središnji državni ured za Hrvate izvan RH-16.909,81 eura (razvojni programi HNVa i povećanje medijske vidljivosti i obrazovanje na hrvatskom jeziku-u korak sa reformom obrazovnog sustava), Središnji državni ured za Hrvate izvan RH-10.793,06 eura (Osnaživanje kadrovskih resursa HNVa), Središnji državni ured za Hrvate izvan RH-8.137,66 eura (Osnaživanje kadrovskih resursa HNVa), Vukovarsko-srijemska županija-6.725,00 eura (Kupovina Šokačke kuće u Vajskoj), Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH-4.094,34 eura (Tehničko opremanja OŠ „Matko Vuković“ i OŠ „Ivan Milutinović), Rotary club Osijek-3.456,00 eura (Izrada Pripremnog predškolskog programa), Središnji državni ured za Hrvate izvan RH-2.125,53 eura (Dio troškova za edukaciju EU projekata), HDZ BiH-2.045,17 eura (Povreda manjinskih prava), Samostalni sindikat komunalnih radnika RH-1.000,00 (Izrada programa nastave i učenja)
 
 
Powered by WordPress.