Žigmanov: Demokratski savez Hrvata u Vojvodini se prepoznavao po stalnoj zauzetosti za dostojanstvo Hrvata

HRVATI U SRBIJI
Typography

DemokratskI savez Hrvata Vojvodine (DSHV)) je proslavio 29. obljetnicu na dan osnutka 15. srpnja. U župi sv. Roka održana je sveta misa kojom je označen početak obilježavanja 29. obljetnice od osnutka DSHVa. Svečanost je nastavljena u Doma Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini gdje se održala sjednici Vijeća.    

 Predsjednika Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislava Žigmanova na XIV. sjednici Vijeća održao je govor koji prenosimo u cjelosti:
„Održavanjem ove, svečane sjednice Vijeća DSHV-a obilježavamo za Hrvate u Srbiji veliki događaj – 29 godina od obnove političkoga organiziranja ovdašnjih Hrvata, čija se povijest mjeri s više od stotinu godina, o čemu posve jasno i povijesno dokumentirano govori i kalendar što ga je DSHV izdao za ovu, 2019. godinu. Dobrodošli u Dom DSHV-a, stranke koja je od osnutka bila i do danas je ostala najvažniji stožer politički angažiranih Hrvata u Vojvodini te njihov najutjecajniji čimbenik. 
Riječ je o političkoj stranci kojoj se imaju zahvaliti brojna postignuća koja je hrvatska zajednica u Vojvodini od 1990-ih godina ostvarila. Dopustite da na ovom mjestu zahvalim svim predšasnicima koji su nesebično tomu pridonijeli. Jer, i informiranje i obrazovanje na hrvatskome jeziku, kao i službena uporaba hrvatskoga jezika te razvoj kulturnog stvaralaštva među vojvođanskim Hrvatima bili bi puno siromašniji da nije bilo političkoga djelovanja brojnih članova DSHV-a. Stranka je, naime, bila od presudne pomoći prilikom osnutka novih institucija i organizacija u područjima značajnim za ostvarivanje manjinskih prava. Riječju, tijekom proteklih 29 godina postojanja Demokratski savez Hrvata u Vojvodini se prepoznavao po stalnoj zauzetosti za dostojanstvo Hrvata u Vojvodini i političko djelovanje za njihovu, to jest našu ravnopravnost u srbijanskom društvu.
Ostvarenje takvih političkih ciljeva do sada je, a i nadalje će, podrazumijevati isključivo demokratska sredstva i demokratske metode. Na to nas obvezuju ne samo vlastita uvjerenja i povijest djelovanja, nego i temeljni programski dokumenti DSHV-a. Treba ponovno istaknuti kako je DSHV od svojega osnutka, zahvaljujući svojemu čelništvu, priznavao demokraciju i njezina načela kao jedine legitimne načine svojega djelovanja. Od samoga osnutka posvećenost europskim vrijednostima i težnja k europskim integracijama nikada nisu bili dovođeni u pitanje. Tako ima biti i u buduće!
Kada je riječ o dostojanstvu Hrvata u Vojvodini, o našim stalnim zahtjevima za pozitivnim priznanjima, za prestanak politike isključivanja, za otklone od prešućivanja i ignoriranja, hrabro i odlučno nastavljamo s nesebičnim zauzimanjem da se Hrvati u Vojvodini u javnosti ne percipiraju na negativni način, da ne trpimo akte diskriminacije, već da kao Hrvati u vlastitom dostojanstvu budemo jednako tretirani kao i svi drugi građani Srbije. To je temeljni preduvjet za političku slobodu Hrvata u Vojvodini! Ne želimo imati vanjske prisile u našem djelovanju od strane nositelja moći. 
S time je povezano i pitanje ravnopravnosti Hrvata u Vojvodini. Još uvijek na ovome planu Hrvati imaju brojnih i velikih problema. Stoga se moramo nastaviti boriti za pravo Hrvata: 
na sudjelovanje u donošenju političkih odluka, što podrazumijeva institut zajamčenih mandata, 
zatim za jednake mogućnosti sudjelovanja u javnom životu i zapošljavanju, osobito u državnim institucijama i javnim ustanovama (načelo razmjerne zastupljenosti u svim segmentima društva); 
naša se zalaganja imaju odnositi i na kvalitetu uvjeta života u naseljima u kojima Hrvati žive, 
te na područje ekonomije – želimo živjeti od rada te smo zainteresirani za politike koje se odnose na poljoprivredu, za razvoj poduzetništva, programe namijenjene ruralnim sredinama... 
Navedeni programski ciljevi moći će se ostvariti uz nesebično zalaganje kako vodstva tako i svekolikog članstva DSHV-a, u zajedničkom i sinergijskom djelovanju brojnih i različitih čimbenika. Tu prije svega mislim na stalnu suradnju s Hrvatskim nacionalnim vijećem, našim manjinskim samoupravnim tijelom, napose na planu koordiniranoga djelovanja glede ostvarivanja manjinskih prava Hrvata u Srbiji. Isto tako, potrebna je i suradnja s Katoličkom crkvom, zatim s onim Hrvatima koji su zbog različitih razloga, a protiv svoje volje, morali svoj zavičaj zamijeniti s drugim, kao i s Hrvatima koji su organizirani kroz kulturne i druge hrvatske udruge u Vojvodini. 
Naravno, ostvarenje spomenutih ciljeva mora uračunavati i komunikaciju i suradnju s tijelima vlasti na svim razinama u Republici Srbiji. Iskustvo i rezultati koje smo imali u rješavanju jednog dijela otvorenih pitanja i izazova s kojima se suočavaju Hrvati s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem može biti primjer i drugima! Riječ je o realizaciji projekata i inicijativa koje smo dogovorili s predsjednikom Vučićem.
Na koncu, ali ne i na posljednjem mjestu, jedan dio navedenih aktivnosti DSHV-a ostvarit ćemo u suradnji s Republikom Hrvatskom, 28. članicom Europske unije, njezinim institucijama te političkim organizacijama. Od njih očekujemo razumijevanje naših potreba te djelatnu zauzetost i pomoć u rješavanju problema, čega smo bili više puta svjedoci u posljednje vrijeme, na čemu smo im zahvalni. 
Dopustite mi također da se ukratko referiram i na najvažnije događaje u proteklih godinu dana – godine, koju su obilježili izbori!
Najprije su održani izbori za IV. saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća. Lista „HRvati ZAjedno“, koju je predvodio Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, na temelju odluke Vijeća DSHV-a o izlasku na izbore od 22. kolovoza 2018., i dvadesetak hrvatskih kulturnih udruga te nekoliko desetina pojedinaca, koji su se okupili oko Platforme DSHV-a za izbore, prikupilo je za nešto manje od mjesec i pol dana (od 27. kolovoza do 10. listopada) potpise podrške za 78 elektora, što smatramo izvanrednim uspjehom i čistom kao suza pobjedom. Uspjeli smo „pokriti“ gotovo sve prostore u kojima Hrvati u Vojvodini žive u značajnijem broju. Uspjeh koji je ostvaren i s kojim smo i više nego zadovoljni, postignut je u ozračju snažnog antihrvatskog raspoloženja u Srbiji – postali smo najomraženiji narod u državi u kojoj živimo!!!, izostanku značajnije potpore dotadašnjeg vodstva HNV-a te uz učestale otvorene napade na DSHV i njegova predsjednika. Uslijedilo je usvajanje liste vijećnika naše liste za IV. saziv HNV-a – odluku je donijelo Vijeće DSHV-a na svojoj sjednici od 26. listopada te održavanje Elektorske skupštine 4. studenoga u Beogradu. Na Skupštini, koja je održana besprijekorno, jednoglasno je izabrano 29 vijećnika, svi s liste „HRvati ZAjedno“, a s izabranim vijećnicima IV. saziv HNV-a predstavlja saziv kontinuiteta. Uspješno su privedene svome kraju i sve aktivnosti na planu konstituiranja HNV-a, tijekom kojih nije bilo nikakvih nesporazuma – sve je činjeno odgovorno, u dijalogu, s dobrom vjerom…, a prvi ostvareni rezultati njihovoga rada za nešto više od 6 mjeseci i više su nego impresivni Tako će, čvrsto vjerujemo, IV. saziv HNV-a nastaviti djelovati i dalje a radi dobra Hrvata u Srbiji!
I još jedan moment treba istaknuti – naum Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i liste hrvatskih udruga i pojedinaca „HRvati ZAjedno“ nedvosmisleno je pokazao kako odista možemo puno toga učiniti ZAjedno, a nakon izbora kako se odgovorno, posvećeno i zauzeto radi na ostvarivanju danih obećanja. A sadašnje ostvareno zajedništvo među Hrvatima u Srbiji zacijelo je najveće u proteklih gotovo 30 godina! 
Državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Srbiji mogli su sudjelovati i na izborima za Europski parlament 26. svibnja ove godine. Gotovo 400 glasova potpore hrvatskim opcijama rezultat je planskog djelovanja vodstva zajednice vođene uoči izbora putem medija, društvenih mreža, ali i unutar naših institucija i organizacija. U okvirima naših skromnih mogućnosti motivirali smo sve dužnosnike i predstavnike gotovo svih hrvatskih institucija i organizacija da iziđu i glasuju – i bilo ih je dvostruko više nego prije četiri godine.
Naša je stranka na izbore za mjesne zajednice na teritoriju Grada Subotica, koji su održani 7. srpnja, izašla samostalno i to u sljedećih 8 mjesnih zajednica – dvije gradske: Aleksandrovo i Gat, te šest prigradskih: Tavankut, Mirgeš (Ljutovo), Mala Bosna, Đurđin, Žednik i Verušić. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pobijedio je u dvije mjesne zajednice, a u preostalih šest smo bili drugi po broju osvojenih glasova – ukupno 1.274, čime smo potvrdili da i u neravnopravnim uvjetima političkoga života uživamo potporu Hrvata na sjeveru Bačke. Stoga s ponosom možemo reći kako smo na temelju postignutih rezultata druga politička opcija u gradu. Rezultat bi bio znatno bolji da nije bilo kršenja izbornih pravila i manipulacija, koji su najizraženiji bili u mjestu Tavankut. 
U tijeku su i izbori u mjesnim organizacijama DSHV-a – u otprilike polovice mjesnih organizacija ovaj proces okončan, tako da vjerujemo da ćemo na proljeće održati i redovitu izbornu skupštinu naše stranke! Ovdje ćemo istaknuti kako smo uspjeli proširiti mrežu naših mjesnih organizacija osnutkom iste u Starčevu, u Banatu. Ostvarena je komunikacija i dogovorena suradnja s Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine, na susretu s Draganom Čovićem u Mostaru 7. lipnja.
U Subotici smo bili domaćini razgovara s najvišim predstavnicima srpske zajednice iz Hrvatske – vodstva Samostalne demokratske srpske stranke, čime smo htjeli dati svoj prinos boljim odnosima između dviju država. Naime, usprkos relativno dugom i velikom zastoju u odnosima između Srbije i Hrvatske, mi smo kao politički predstavnici dvije manjinske zajednice na najvišoj razini nastaviti razgovarati o međusobnoj suradnji, koja je i do sada bila uspješna, i to u različitim područjima društvenoga života – sportu, kulturi, obrazovanju, politici. Ona će biti nastavljena, institucionalno uokvirena i sadržajno obogaćena, te ćemo tako biti i dalje konstruktivni i pozitivni čimbenik u srpsko-hrvatskim odnosima.
Na koncu, reći ćemo još i to da nam dogodine predstoje i izbori na svim razinama. Kao neka vrsta pripreme za taj najveći izazov pred nama jeste intenziviranje razgovora radi suradnje s političkim strankama, što je veoma osjetljivo područje našeg djelovanja. Spremni smo surađivati sa svim političkim strankama u Srbiji koje žele, hoće i mogu ispuniti naše konkretne a legitimne zahtjeve glede dostojanstva i ravnopravnosti Hrvata u Vojvodini, o čemu je ranije bilo riječi. Očekujemo i nadalje djelatnu podršku i pomoć matične domovine u našim nastojanjima da ostvarimo naše legitimne interese!
A sve nas i nadalje treba okupiti isti cilj – očuvanje dostojanstva Hrvata u Vojvodini i ostvarenje naše ravnopravnosti. Na to smo pozvani svi! Za tako što se zauzimajmo svi! I glede toga zagovarajmo na pozitivni način i druge Hrvate u Vojvodini i Srbiji! A ishodi naših zauzetosti i zagovaranja moraju biti redovito čitanje tjednika „Hrvatska riječ“, praćenje TV Dnevnika na hrvatskome na Radio-televiziji Vojvodina i drugih radijskih i televizijskih emisija, zatim veći broj upisane djece u hrvatske odjele – to svakom članu DSHV-a mora biti stalno na srcu!, sudjelujmo u radu, podržavajmo i pratimo aktivnosti hrvatskih kulturnih udruga, služimo se u javnosti hrvatskim jezikom i zahtijevajmo komunikaciju s tijelima vlasti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu! 
Riječju, budimo ono što jesmo – samosvjesni građani Republike Srbije hrvatske nacionalnosti kojima je stalo do očuvanja našega imena na ovim prostorima te razvoju naše zajednice. I to ne toliko radi nas, nego više radi onih koji dolaze – naših mladih! PONOSNI NA NASLJEĐE I POSTIGNUTE REZULTATE, PUNIM SRCEM I HRABRO OSVAJAJMO BUDUĆNOST!“.
 
Powered by WordPress.