Hrvatska udruga „Josip Vuković Đido“ podnela ustavnu inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Statuta grada Subotice

Vijesti
Typography

Priopćenje za javnost Hrvatske udruge „Josip Vuković Đido“ iz Subotice u vezi podnete ustavne inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Statuta grada Subotice: 

„Dana 15. svibnja 2020. poslata je Ustavnom sudu, ustavna inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Statuta grada Subotice, koji u članu 49. piše da gradonačelnika bira Skupština iz reda vijećnika na vrijeme od četiri godine.

Član 49. Statuta grada Subotice po kojem se bira gradonačelnik kod nas i u ostalim gradovima Srbije, je u suprotnosti sa članovima, 14., 21. I 77. Ustava Republike Srbije i oneomogućuje jednaku mogućnost da se kandiduje pripadnik neke nacionalne manjine kao i da obnaša tu odgovornu funkciju u odnosu na period od pre deset i više godina kada je zakon svima omogućavao da predlože svog pripadnika za mjesto gradonačelnika i da budu izabrani za tu funkciju.
U članu 14. Stoji: „Zaštita nacionalne manjine radi potpune ravnopravosti očuvanju njihovi indetiteta“. Nacionalne manjine su u političkom smislu u manjini i nemogu na osnovu zastupljenosti u lokalnom parlamentu, da dođu na osnovu znanja i sposobnosti  do mjesta gradonačelnika, već na osnovu političke trgovine.
U članu 21. Ustava Republike Srbije piše: „Zabrana diskriminacije posredne ili neposredne, društvenog porekla, rođenja, vjeroispovjesti, političkog ili drugog uvjerenja“ i taj član je u suprotnosti sa Statutom.
U članu 77. Ustava Republike Srbije piše: „Da pripadnici nacionalne manjine imaju pod istim uvjetima, kao ostali građani pravo da učestvuju u javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije“, što po važećem zakonu nemogu konkurisati ako su politički principijelni i dostojanstveni, pa se ne uklapaju u poltičke kombinacije veliki politički stranaka i odmah su u očitoj diskriminaciji. 
U praksi u istim političkim problemima su i ostali građani Srbije, jer im je onemogućeno da sami izaberu po njihovim kriterijumima gradonačelnika već umjesto njih rade lideri veliki politički stranaka i po ovom zakonu isti ti lideri mogu na listu staviti bilo koga, zdravog ili bolesnog čovjeka, bitno da je poslušan i kad uđe u parlament, mogu ga izabrati za gradonačelnika, smejući se u lice građanima kojima su tu mogućnost oteli.
Ako ovaj zakon ostane, izgubiće se smisao izlaska na izbore, jer sa glasanjem Vi dajete legitimitet korupciji, odnosno podobnima i nesposobnima.“
Predsjednik Hrvatske udruge „Josip Vuković Đido“ Blaško Temunović s.r.
 
Powered by WordPress.