Omogućeno pripadnicima nacionalnih manjina da podatak o nacionalnoj pripadnosti upišu u matičnu knjigu

IZ SRBIJE
Typography

Izjmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, koje predviđaju mogućnost dobrovoljnog upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije i upis promjene pola u matičnu knjigu rođenih primenjuju se od ove godine.   

Od 1. siječnja 2019. godine, u Republici Srbiji omogućeno je pripadnicima nacionalnih  manjina da podatak o nacionalnoj pripadnosti upišu u matičnu knjigu rođenih.  Od početka godine 79.452 građana iskoristilo je svoje pravo na upis podatka o nacionalnoj pripadnosti  u matičnu knjigu rođenih.
 
Powered by WordPress.