25. Forum hrvatskih manjina: Povijest i identitet hrvatskih manjinskih zajednica

IZ HRVATSKE
Typography

Povijest i identitet hrvatskih manjinskih zajednica bila je tema 25. Foruma hrvatskih manjina. Na Forumu, održanom 29. listopada  u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, sudjelovalo je više od 30 sudionika iz sedam zemalja koji su izlagali teme vezane za iskustvo identiteta i njegovu povijesnu ukorijenjenost u hrvatskim manjinskim zajednicama.   

Skup su pozdravili u ime ravnatelja Hrvatske matice iseljenika dr. sci. Ivan Tepeš, u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr. sci. Milan Bošnjak i u ime predsjednice Republike Hrvatske dr. sci. Vladimir Lončarević.
Uvodno predavanje održao je dr. sci. Stjepan Blažetin s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Blažetin je upozorio kako se u očuvanju identiteta manjinske zajednice ne mogu osloniti na tijela države u kojima žive, jer je u ovima u konačnici asimilacija manjina i cilj. O tome posebno svjedoče kurikulumi nastave povijesti namijenjen hrvatskim manjinskim zajednicama.
Potom su uslijedila izlaganja o udžbenicima povijesti namijenjenima hrvatskim manjinskim zajednicama, povijesnim iskustvima pojedinih zajednica, kontraverznim događajima koji su odredili budućnost hrvatskih manjinskih zajednica i sl.
Zaključci 25. Forum hrvatskih manjina s temom „Povijest i identitet hrvatskih manjinskih zajednica“ su:
Potrebna je veća integracija hrvatske nacionalne povijesti i povijesti hrvatskih manjinskih zajednica u kurikulume nastave povijesti u državama u kojima hrvatske manjinske zajednice žive.
Potrebno je posvetiti veću pozornost temama iz suvremene povijesti u nastavi povijesti hrvatskih manjinskih zajednica uzimajući u obzir i kontekst lokalnih iskustava.
Potrebno je integrirati sadržaje iz povijesti i kulture hrvatskih manjinskih zajednice u nastavni kurikulum u Republici Hrvatskoj.
Potrebno je u većoj mjeri istaknuti doprinos pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica razvoju znanosti, politike i društva u Republici Hrvatskoj.
Kultura i povijest hrvatskih manjinskih zajednica sastavni su dio jedinstvene hrvatske kulture i povijesti što je potrebno posebno osvješćivati i promicati.
 
Powered by WordPress.