Uskrsni običaj bačkih Hrvata-Polivači

HRVATI U SRBIJI
Typography

Kao uz druge velike crkvene blagdane, tako i uz Uskrs vezani su mnogi narodni običaji. Veliki Petak je stroga post , jedini dan u godini žalostan. Na Veliku subotu mladi momci obučeni u narodnu nošnju čuvaju Božiji grob. U posli podnevnim časovima obavlja se u crkvi blagoslov hrane narod to zove „posvećenje ila“. 

  

Dica u svojim domovima prave gnizdo od mladog žita ili trave tradicionalni misto di će „zeko“ doneti darove za one koji su bili dobri za vrime Korizme. Uskrsna nedilja, obitelj u jutrnjim časovima svečano doručkuje posvećenu hranu, a na svetoj misi slave uskrslog Isusa Krista.
Na drugi dan Uskrsa, ponediljak narodni običaj je da momci polivaju ženski svit, zato se taj dan u narodu zove „ vodeni ponediljak „. To polivanje imalo je više oblika i svaki oblik je imao svoje ustaljene običaje. Još nedorasli mladići polivaju ženski svit po svojoj rodbini. Polivaju vodom kasnije se više ustalio običaj da polivaju mirišljavom kolonjskom vodom a danas parfemima...
Momci prija polaska „polivanja“ odlaze u crkvu na svetu misu. Okićeni polaze u grupama, na karucama i lipim konjima a imućniji sa svircima, danas automobilima. Taj svečani običaj veselim momcima i divojkama ostaje uspomena za dugo sićanje, možda i upoznavanje voljene osoba.
Kad momci dođu kod divojke domaćini svečano dočekuju polivače. Polivači pitaju jel slobodno politi a divojka odgovara slobodno al nemojte zdravo. Tada momak odvodi curu kod bunara, di je bio „ kabo“ s vodom, momci „polivači“ čašom ili lončićem bi polili divojku. Divojke polivače kitidu živim cvićem, obično ružmarinom , zumbulom ili drugim prolićnim cvićom. Domaćin poziva drage polivače da ih počasti pićem il nešto prizalogajiti.
Za dar divojke “ polivačima „ doruju šarena jaja koje su pripremile za polivače a kasnije se ustalio običaj da dobijaju i pomorandže.
Ovaj čin svi polivači pamte , ostaje kao vična uspomenu. Momci se kratko zadržavaju na jednom mistu jer triba žuriti da svaka cura bude polivena koje su namenili politi. Cure su brojale koliko su imale polivača a vesela tradicija hvala Bogu nastavlja se i danas. Polivači do kasnih sati polivaju ženski svit i uz umjerenu konzumaciju alkohola i dobre svirce odigravuju naša tradicionalna bunjevačka kola.
S.V.
 
Powered by WordPress.