6. sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji: Izmjenjen naziv Vijeća na hrvatskom jeziku, izabrani članovi Odbora, za kulturu, informiranje, obrazovanje i uporabu jezika

HRVATI U SRBIJI
Typography

U Subotici je 29. siječnja održana 6. sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV), u prostorijama HNVa, koja je trajala 3 sata, a na kojoj je izglasovana: odluka o izmjeni naziva Vijeća na hrvatskom jeziku; odluka o usvajanju izmjena Statuta Hrvatskog nacionalnog vijeća; odluka o izboru članova Odbora za obrazovanje; odluka o izboru članova Odbora za informiranje; odluka o izboru članova Odbora za službenu uporabu jezika i pisma; odluku o izboru članova Odbora za kulturu     

; prijedlog odluke o davanju mišljenja na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2019. godinu; prijedlog odluke o davanju mišljenje na Financijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2019. godinu; prijedlog odluke o zamjeni člana međuvladinog Mješovitog odbora za manjine; prijedlog odluke o davanju mišljenja o prijedlogu upisa učenika za školsku 2019.-2020. godinu u Politehničkoj školi u Subotici i razmatralo se o preporukama sa 7. sjednice međuvladinog Mješovitog odbora za manjine između Srbije i Hrvatske (MMO)

Na 6. sjednici je poslije usvajanja zapisnika sa 4 i 5 sjednice, donijeta je odluka o izmjeni naziva Hrvatskog nacionalnog vijeća koji se  dopunjuje i glasi Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji. 
Na 6. sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji za nove članove Odbora za obrazovanje izabrani su: Margareta Uršal (predsjednica), Marina Ivanković Radaković, vlč. Andrija Anišić, Slavko Benčik, Slaven Dulić, Sonja Periškić Pejak i Dario Španović.
U Odbor za informiranje izabrani su: Boris Udovčić (predsjednik), Jelena Tumbas, vlč. Vinko Cvijin, Svetislav Milanković, Goran Kaurić, Tomislav Žigmanov i Ivan Ušumović, 
U Odbor za kulturu izabrani su: Darko Sarić Lukendić (predsjednik), Katarina Čeliković, Vojislav Temunović, Anita Đipanov Marjanović, Darko Polić, Denis Lipozenčić i Irena Obradović, a u novi Odbor za službenu uporabu jezika i pisma iiglasovani su: Zlatko Načev (predsjednik), Mato Groznica, Zlata Vasiljević, Snežana Periškić, Petar Balažević, Ivica Dulić i Vlatko Vidaković.  Za  izbor članova Odbora je glasovao 27 vijećnika, koliko ih je nazočilo Sjednici. 
Na 6. sjednici, Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji je donijelo odluku o prijedlogu prijedlog odluke o davanju mišljenja na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2019. godinu i prijedlogu odluke o davanju mišljenje na Financijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2019. godinu u iznosu od 14 milijuna dinara. 
Na 6. sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbijije jedina točka dnevnog reda koja nije izglasovana jednoglasna je bila ona o zamjeni dr. sc. Slavena Bačića člana međuvladinog Mješovitog odbora za manjine, za čiju zamjenu su predložena dva kandidata: master politolog Darko Baštovanović i vijećnik Krunoslav Đaković. Za izbor  master politologa Darka Baštovanovića glasovalo je 22 vijećnika,.
Vijećnici su na 6 sjednici najviše vremana potrošili kada su razmatrali preporuke s posljednje održane, 7. sjednice međuvladinog Mješovitog odbora Srbije i Hrvatske za zaštitu prava manjina. Vijećnici su predložili više preporuka koji bi trebali biti iznijeti na idućoj sjednici MMOa, koja se očekuje za mjesec dana: o garantiranoj zastupljenosti pripadnika hrvatske zajednice u upravnim i zastupničkim tijelima na svim razinama vlasti, zapošljavanju u tijelima državne uprave, pravosuđu i unutarnjim poslovima; povratu Hrvatskog doma u Srijemskoj Mitrovici; uspostavu malograničnog prijelaza Bač-Vukovar; o potrebi da se se riješi financiranje udruga i da se trajno riješi pitanje njihovih prostorija za rad. 
Z I.
 
Powered by WordPress.