Hrvati u Vojvodini: identitet(i), procesi i društvene aktivnosti

Kultura
Typography

Hrvati u Vojvodini: identitet(i), procesi i društvene aktivnosti naziv je zbornika radova koji je izašao u nakladi Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice. Urednici zbornika su Mario Bara i dr. sc. Aleksandar Vukić.
Svijest da je u suvremenoj znanosti nezaobilazno istraživanje višedimenzionalnosti identiteta, od lokalnih i regionalnih do nacionalnih i transnacionalnih, potaknula je realizaciju ovoga interdisciplinarnoga tematskoga zbornika.


Zbornik je podijeljen u šest cjelina (I. Politički odnosi i manjinska situacija, II. Identitet(i) na etničkoj periferiji, III. Povijesne teme, IV. Jezik i etnološke teme, V. Kultura sjećanja i VI. Prilog) u kojima je objavljeno 10 znanstvenih radova te prilog, razgovor s dr. sc. Jasnom Čapo o hrvatskom identitetu.
Zastupljeno je dvanaest autora od kojih je pet iz Vojvodine (Jasminka Dulić, Slaven Bačić, Tomislav Žigmanov, Stevan Mačković i Dominik Deman).
Objavljeni radovi polaze od socioloških, socijalno-psiholoških, politoloških, pravnih, povijesnih, etnoloških, kulturno antropoloških, lingvističkih kao i interdisciplinarnih znanstvenih pristupa u istraživanju nekog od društvenih fenomena Hrvata u Vojvodini bilo u prošlosti ili sadašnjosti te pružaju sustavni uvid u konstrukciju identifikacijskih procesa te pojedinih aspekata života i položaja Hrvata u Vojvodini.
Cijena: 800,00 dinara, a može se nabaviti u prostorijama Zavoda (Laze Mamužića 22, Subotica) ili naručiti putem elektroničke pošte ili telefonom.

Izvor: http://www.zkvh.org.rs/

Powered by WordPress.