Deseta obljetnica rada Hrvatske likovne udruga „CroArt“ iz Subotice

Kultura
Typography

Hrvatska likovna udruga „CroArt“ obilježila je desetu obljetnicu. Hrvatska likovna udruga „CroArt“ osnovana je 25. siječnja 2011. godine. Okuplja amaterske i profesionalne likovne umjetnike, kao i ljubitelje likovne umjetnosti.    

Ciljevi udruge su: poticanje i afirmacija likovnog stvaralaštva i umjetnosti; čuvanje i njegovanje kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji kroz likovnu umjetnost i stvaralaštvo; organizacija umjetničkih kolonija, samostalnih i skupnih izložaba; organizacija predavanja, tribina, posjeta galerijama i muzejima.
Programi i projekti: HLU „CroArt“ organizira međunarodnu umjetničku koloniju »Stipan Šabić« u sjećanje na istoimenog likovnog umjetnika i pedagoga iz Subotice. Osim ove, udruga organizira i Umjetničku koloniju »Pannon – Subotica« koja okuplja likovne stvaraoce iz triju država: Srbije, Hrvatske i Mađarske. Ova likovna manifestacija organizira se jednom u godini u sve tri spomenute zemlje.
»CroArt« ostvaruje suradnju sa udrugama u zemlji i inozemstvu sudjelovanjem u likovnim programima poput kolonija, radionicama i slično. Dosada je ostvarena suradnja sa udrugama iz Županje, Vinkovaca i Belišća u Hrvatskoj, Segedina i Kiškunfeleđhaza u Mađarskoj, te Plavne, Bača i Šida u Srbiji.
Redovita aktivnost udruge je i godišnja skupna izložba članova »CroArt«-a, te izložba radova nastalih na Umjetničkoj koloniji »Stipan Šabić«, a dalje su pobrrojane manifestacije prema značaju:
Manifestacije koje HLU »CroArt« organizira ili na kojima sudjeluje sa svojim članovima su:
Međunarodni značaj;Umjetnička kolonija »STIPAN ŠABIĆ«–  održava se u drugoj polovici kolovoza
Umjetnička kolonija »PANON« – tijekom lipnja
Sudjelovanje na likovnim kolonijama i radionicama u suradnji sa sličnim udrugama u inozemstvu
 
 
Powered by WordPress.