U Subotici održana 14. Noć muzeja

SUBOTICA U SRCU
Typography

U Subotici je održana 14. Noć muzeja pod nazivom "Velike i male revolucije", u kojoj je sudjelovalo 28 ustanova kulture, organizacija i ugostiteljskih objekata iz Subotice i Tavankuta,      

 

                        

među kojima su: Gradski muzej Subotica, Savremena galerija Subotica, Galerija "Dr. Vinko Perčić", Gradska knjižnica Subotica, Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica, Kazalište "Deže Kostolanji", Dječje kazalište Subotica, Art kino "Aleksandar Lifka", Fondacija "Danilo Kiš", Ured za mlade Grada Subotice, Otvoreni univerzitet Subotica, Škola za likovnu i vizualnu umjetnost " de Medici ", Srpska kulturni centar" Sveti Sava ", Mađarski kulturni centar" Nepker ", Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo", Hrvatska likovna udruga  "CroArt ", Mađarski folklorni centar u Vojvodini, Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame Tavankut, Udruženje "Lusa", italijans ki kulturni centar "Piazza Italia", Gerontološki centar Subotica, Društveni bar i umjetnička galerija "Klein House", Kafe "Grunf", Kafe "Kunst", Društvo subotičkih željezničkih maketara "Free Time Rail", Z.T.D. "Natura stil" i Tiskara "Rotografika". 

Od udruga sa hrvatskom nacionalnom odrednicom u Noći muzeja sudjelovali su  Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo", sa postavkom „Bunjevačka soba - izlaganje divojačkog štafira” i likovnom izložbom članova Likovnog odjela HKC “Bunjevačko kolo”.
Hrvatska likovna udruga  "CroArt ", sa izložbom slika nastalih na prošlogodišnjem sazivu Umjetničke kolonije Stipan Šabić.
Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame Tavankut priredila je Retrospektivnu izložbu slika od slame Anice Balažević, koja je osnovala je HKPD „Matija Gubec“ iz Tavankuta, čija je predsjednica bila u nekoliko navrata. Već onda je bila poznat pletilja slamenih ukrasa i simbola. Stoga se je 1967. uključila u rad Likovne kolonije ovog društva.
Pogledajte na YouTube canal Hrvatskih novina iz Subotice i ovdje na portalu.
 
Hrvatske novine vijesti
 
Powered by WordPress.