Subotica je bila jedan od najvećih gradova u novoj državi

SUBOTICA U SRCU
Typography

Slovenija, delovi Hrvatske i Vojvodina, teritorije koje su pripadale bivšoj Monarhiji, prednjačile su po ulasku u novu jugoslovensku državnu zajednicu po stepenu industrijskog razvitka. Bačka, Banat i Baranja, po rezultatima popisa iz 1921. godine, imale su i najveći procenat gradskog stanovništva – 30,68. Subotica je bila jedan od najvećih gradova u novoj državi.  

Lokalni popis, obavljen 1919. godine za potrebe Pariske  mirovne konferencije, daje podatke o ukupno 101.286 stanovnika. Bunjevaca – 65.135, Srba – 8.737, Mađara – 19.870, Nemaca – 4.251 i Jevreja – 3.293.[1] Po prethodnim rezultatima državnog popisa od 1921. godine Subotica broji 101.857 (ili po drugom izvoru 101.709, 49.024 muških i 52.685 ženskih, a po konačnim 90.961. Razlika se delimično objašnjava smanjivanjem teritorije grada, gubitkom delova Tompe i Kelebije.

Po podacima gradonačelničkog ureda, na osnovu državnog popisa  1931. godine, u Subotici je bilo 100.058 stanovnika, (48.703 muških i 51.355 ženskih)[2], a po podacima inženjerskog ureda i Sreskog načelstva 102.133.[3] Podaci nakon završetka rata[4] daju podatke o ukupno 100.078 stanovnika, a od toga Srba 8.759, Hrvata 44.712,ostalih Slovena 2.420, Mađara 38.355, Nemaca 1.965, Jevreja 3.739, ostalih neslovena 128.
Pored  Subotice 1921. godine u zemlji samo Beograd i Zagreb jedino prelaze broj  od 100.000 stanovnika. [5]U Evropi je početkom 19. veka bio svega 21 grad sa više od 100.000 stanovnika, krajem tog veka 145, da bi ih 1930. godine bilo 255. Te godine;  Švedska, Austrija, Mađarska, Grčka i Jugoslavija, su bile zemlje sa po 3 grada u toj grupi.[6]
[1] IAS,F:47.  I  22/1919. Statistika popisa stanovništva obavЉenog 1919. godine. Podaci su izraženi u tri     kategorije, po maternjem jeziku (na osnovu koga su razvrstavani u tu narodnost), po zanimanju, i po veri. Po zanimanju –  “zemljodilaca” je bilo 79.593, obrtnika 4.249, itd, a po veri – rimokatolika 87.655, pravoslavne vere 8.582, itd.           
 
[2]IAS,F:47. Ured gradonačelnika, 853/1931.
 
[3]IAS, F:57.6135/1938.  i  F:275.50. Tabela o stanju stanovništva.
 
[4] IAS, F:70.69.9090/1945.
 
[5]Subotica je 1910. godine imala 94.610 stanovnika i time  je  tada  bila i najveći grad od svih koji će  ući  u  buduću  novu  jugoslensku državu, pošto je Beograd tada imao 89.876, a Zagreb 79.038 stanovnika.
 
[6]Dr Mijo Mirković, Industrijska politika, Beograd 1936, 61.
 
Powered by WordPress.