X. Seminar bunjevačkog stvaralaštva

Kultura
Typography

U Tavankutu HKPD „Matija Gubec“ od 12.-17. srpnja  organizira jubilarni X. Seminar bunjevačkog stvaralaštva  

 
DETALJAN OPIS SEMINARA:
U Tavankutu se organizira jubilarni deseti SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA. Seminar obuhvaća sljedeće teme: ples, tamburaške tradicijske melodije, tradicijski instrumenti Bunjevaca (gajde, frula), tradicijske vještine - izrada predmeta od slame. Prijavljeni polaznici se opredjeljuju za jednu od ove četiri oblasti.
I. PLESNI SEMINAR
Polaznicima plesnog seminara prezentirat će se izvorni način izvedbe bunjevačkih plesova, vrste bunjevačke nošnje, pjesme Bunjevaca iz Tavankuta i okolnih mjesta, dječje igre. Ove 2021. godine počinje treći ciklus seminara i nakon odrađena dva cikluca ponovno počinjemo sa bunjevačkim običajem vezanim za blagdan Duhova (DOVA) Kraljice.
Polaznici će imati prigodu zaplesati i s nekima od plesača starijih generacijskih skupina, a ovaj vid izvannastavne aktivnosti pokazao se kao jedan od posebno atraktivnih.
Uz plesna predavanja održat će se i prezentacija tradicijskog načina odijevanja te odijevanja prilagođenog scenskoj izvedbi. Polaznici plesnog seminara u okviru aktivnosti imaju predviđenu i prezentaciju i radionicu izrade ukrasa od slame.
Na kraju seminara 18. srpnja 2021.god. u Tavankutu će se održati žetveni običaj Dužijanca te je to prigoda da zainteresirani mogu prisustvovati i u njemu sudjelovati.
II. TAMBURAŠKI SEMINAR
Na seminaru tamburaške glazbe obađivati će se: Glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova, a teme predavanja su: Tambura kao narodni instrument Bunjevaca, Tehnika sviranja na tamburi, Tamburaški orkestar, Dirigiranje i rad sa orkestrom, Tamburaška literatura s akcentom na bunjevačkim zapisima, Tamburaška partitura, Tamburaški instrumentarij.
III. OSNOVE IZRADE PREDMETA OD SLAME
Radionica osnova izrade predmeta od slame temelji se na svladavanju temeljnih postupaka obrade slame te na izradi perlica i suvenira. Polaznici će se moći upoznati i sa najstarijim predmetima od slame iz zbirke HKPD »Matija Gubec« Tavankut.
IV. TRADICIJSKA GLAZBALA
Na predavanju o tradiciskim glazbalima obađuju se istrumenti koji se danas na terenu rijetko prakticiaju, a to su gajde i frula. Obrađivati će se osnove sviranja gajdi i frule te savladavanje tehnike sviranja odrđenih melodija.
Ciljna grupa sudionika seminara jesu: plesači, umjetnički voditelji, koreografi, asistenti, umjetnički vokalni voditelj, zborovođe, umjetnički instrumentalni voditelji, svirači, garderobijeri, osoblje administracije i logistike udruga, etnolozi, etnomuzikolozi, etnokoreolozi i drugi zainteresirani za bunjevačko tradicijsko nasljeđe koji žele posjetiti i boraviti nekoliko dana u sredini koja je njegova autentična lokacija.
Organizator: Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Matija Gubec“ iz Tavankuta, jedno od najstarijih društava na prostoru na kojem danas obitavaju Bunjevci, a koje želi u svoju sredinu pozvati, ugostiti i upoznati ljude koji se zanimaju za baštinu Bunjevaca. Projekt se održava uz logističku potporu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice.
Serminar su do sada financijski i logistički pomogli: Općina Subotica, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulture vojvođanski Hrvata iz Subotice, Hrvatska matica iseljenika iz Zagreba te Hrvatskog sabor kulture iz Zagreba.
POPIS PREDAVAČA
Predavači za polaznike plesa
• Ivica Dulić, voditelj folklornog odjela HKPD „ Matije Gubec“: Izvorni oblici bunjevačkih plesova sa osvrtom na tradicijsko i scensko oblačenje -ples
• Kata Suknović, dipl.ing. tekstila: Vrste tekstila stare bunjevačke nošnje te primjena novih materijal u izradi novih nošnji prema starim predlošcima- teorisko predavanje o Bunjevačkoj nošnji
• Tamara Štricki Seg, Master teoretičar umjetnosti- etnomuzikolog: Bunjevačko pjevanje
• Ljubica Vuković Dulić, prof. povijesti : O povijesti Bunjevaca
• Ladislav Suknović, dipl. pravik : Povijest HKPD „ Matije Gubec“ iz Tavankuta,
Predavač za polaznike tambure
• Vojislav Temunović, profesor glazbene kulture i tambure: Glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova
Predavač za polaznike tradiciska glazbala
• Augustin Žigmanov – Gajde i frula
Predavač za polaznike izradu suvenira od slame:
• Jozefa Skenderović, profesrorica. Radionica perlica i suvenira od slame
• Branka Vujić- asistent
 
TROŠKOVNIK I UVJETI SMJEŠTAJA
Školarina: 25 eura za sve dane
Smještaj :
- Višekrevetne sobe u prostorijama udruge i mjesne škole
- dvokrevetne sobe u privatnom smještaju
Cijena punog pansiona je 15 eura po danu.
Noćenje: 5 eura
Doručak: 2 eura
Ručak : 4 eura
Večera 4 eura
 
Plaćanje: gotovinom na početku seminara. Svaki polaznik dobiva ovjereni račun od strane organizatora.
Polaznici dobivaju:
- notni i tekstulani materijal plesnoga i glazbenog seminara
- imaju pravo fotografirati i snimati rad sva četiri radionice seminara za osobnu uporabu.
Potrebno je imati:
Polaznici plesnog predavanja: tenisice ili plesne cipele
Polaznici glazbenog predavanja: osobni instrument i bijelu košulju uz tamne hlače ili traperice i pantalone za završnu priredbu.
Polaznici tradicijskih instrumenata: svoj osobni istrument ili se javiti profesoru ako ga ne poseduje radi osiguravanja instrumenta za vježbu.
Polaznici slamarskog predavanja: male škarice i šiljasti ravan nožić.
 
 
 
Powered by WordPress.