Na 34. sjednici Skupštine Grada Subotice, održanoj 6. travnja u Velikoj vijećnici Gradske kuće, usvojeno je svih 17 točaka dnevnog reda, među kojima su i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za centralni dio prostora „Banje Palić” na Paliću, te Odluka o donošenju Plana generalne regulacije za naselje Novi Žednik.  

Više članaka ...