Pokrenut je telefonski centar za pružanje prve psihološke pomoći osobama s invaliditetom

PONOSNI NA SEBE
Typography

U sklopu regionalnog projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba s invaliditetom tijekom COVID-19 i budućih kriza“, koji koordinira Crveni krst Srbije, a uz podršku Europske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, NOOIS pokrenula je pozivni centar za pružanje psihološke prve pomoći, informiranja i psihosocijalne podrške osobama s invaliditetom.  

Uslugu će pružati Miloš Rokić, svakim radnim danom od 18 do 22 sata na broj telefona: 061 685 06 74.
Psihološka služba prve pomoći koju organizira NOOIS namijenjena je svim osobama s invaliditetom, kao i članovima njihovih obitelji ili pomoćnicima, a na ovaj broj nazovite ako:
 
Osjećate se nemirno
Želite da vas netko sasluša
Ne znaš kome se obratiti
Glavni zadaci volontera na telefonskim linijama općenito su:
 
Pružanje prve psihološke pomoći starijim osobama i osobama s invaliditetom, kao i njihovim neformalnim njegovateljima/pomoćnicima kojima je ova vrsta pomoći potrebna
Pružanje relevantnih i točnih informacija o epidemiji, mjerama zaštite, imunizaciji, ali i zaštiti od nasilja pružanjem informacija o službama koje pružaju podršku i zaštitu kako u slučajevima nasilja tako iu području zaštite mentalnog zdravlja
Upućivanje korisnika na usluge stručne i stručne podrške kada se smatra potrebnim. Na taj način će rad centara olakšati pristup pravima i povezati građane s institucijama.
Služba je sastavni dio trogodišnjeg regionalnog projekta koji koordinira Crveni križ Srbije, a podržavaju Europska unija, Austrijska razvojna agencija i Crveni križ Austrije. Projekt se provodi u regiji Zapadnog Balkana, okupljajući partnere civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova [1] te veliku mrežu civilnog društva koja predstavlja starije osobe i osobe s invaliditetom na razini EU-a 
 
 
Powered by WordPress.