Izbor najljepše prelje sa održanog „Velikog Prela 2018.“, „Velikog Prela 2019.“,, i „Velikog Prela 2020.“

Na manifestaciji „Veliko Prelo“ i Veliko bunjevačko prelo izbor najljepše prelje je centralni dio programa u kom je defile Prelja i proglašenje najljepše Prelje. Prelje na natjecanju pokazuju svoju nošnju. U projektu „Prelja“ je prikazan običaj i nošnja koja je oduvijek bila najimpresivniji dio tradicije subotičkih Hrvata i Bunjevaca. 

U projektu „Prelja“ prikazan je izbor najljepše prelje sa održanog „Velikog Prela 2018.“, „Velikog Prela 2019.“,, i  „Velikog Prela 2020.“  u Subotici.
Pogledajte snimku u trajanju od 38 minute izbora najljepše prelje sa održanog „Velikog Prela 2018.“, „Velikog Prela 2019.“,, i  „Velikog Prela 2020, te o povijesti Velikog Prela.
I. Z.