DSHV organizira predavanja o programima podrške poljoprivrednicima

Na inicijativu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, pomoćnik pokrajinskog tajnika za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mladen Petreš održao je dva predstavljanje programa poticaja koje Tajništvo, u kojem je on imenovan od strane DSHV-a, na temelju javnog natječaja dodjeljuje poljoprivrednicima. 

 

U Tavankutu za poljoprivrednike s područja Grada Subotice (3. ožujka) i u Vajskoj za poljoprivrednike s područja Općine Bač (10. ožujka). Odaziv na oba susreta bio je i više nego zadovoljavajući. Nakon predstavljanja programa poticaja za poljoprivrednike, uslijedile su pitanja zainteresiranih te dogovori oko pomoći za apliciranje.

Uz Mladena Petreša, na predstavljanju je prisustvovao i zamjenik pokrajinskog tajnika za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama Goran Kaurić, koji je govorio o tajništvu u kojem je on imenovan od strane DSHV-a, političkim prilikama te o prilikama u jedinoj političkoj stranki Hrvata u Srbiji. Do konca mjeseca ožujka predavanja će biti održana u Starčevu (za područje južnog Banata) i u Monoštoru (za područje Grada Sombora).