UG"Tragovi Šokaca" iz Bača na Svečanostima Pasionske baštine u Aljmašu

U sklopu Pasionske baštine u Aljmašu je  24. ožujka u crkvi Svetišta Gospe od Utočišta održan koncert korizmenih napjeva iz Aljmaša, Bača i Bogdanovaca -Jadna staza Adamova, na kom su sedjelovali UG"Tragovi Šokaca iz Bača, KUD "Seljačka Sloga" Bogdanovci sa njihovom domaćom skupinom. 

Fotografije Dragutin Šipek