XI. Subotički arhivski dan: O promeni imperiuma 1918. godine kroz arhivsku građu

SUBOTICA U SRCU
Typography

Po jedanaesti put Istorijski arhiv Subotica  priređuje međunarodnu arhivističku konferenciju - subotičke arhivske dane. Ovoga puta tema o kojoj će se izlagati je - O promeni imperiuma 1918. godine kroz arhivsku građu. Prijavljeno je 14 referata, istaknutih arhivista i istoričara iz zemlje i inostranstva.                   

Tako se očekuju referati: iz Arhiva Jugoslavije, Muzeja Vojvodine, Arhiva grada Novog Sada, senćanskog i zrenjaninskog kao i subotičkog arhiva, te inostranstva, iz Hrvatskog državnog arhiva,  gradskog arhiva iz Budimpešte, županijskih arhiva iz Kečkemta i Pečuja. Konferencija se održava u četvrtak 20. septembra u Velikoj većnici Gradske kuće sa početkom od 11 časova. Nadamo se da je tema skupa zanimljiva i široj javnosti, te pozivamo sve zainteresovane da mu prisustvuju. Pored video prezentacija obezbeđen je i sumultani prevod.  
P R O G R A M međunarodnog arhivističkog skupa
 
XI. SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN
 Tema:
   O PROMENI IMPERIUMA 1918. GODINE KROZ ARHIVSKU GRAĐU
1.   Dr Zoltan Mesaroš (Istorijski arhiv Subotica), Promena suvereniteta u Subotici (1918–1920)
 
2.   Dr Ištvan Kenjereš (Arhiv grada Budimpešte), Digitalizacija arhivske građe iz perioda Prvog svetskog rata u Arhivu glavnog grada Budimpešte
 
3.   Dr Drago Njegovan; Zoran Veljanović, dr Aleksandar Horvat (Muzej Vojvodine), Izabrana dokumenta o promeni imperiuma 1918. godine u Banatu, Bačkoj i Baranji     
 
4.   Dr Jožef Đenesei (Arhiv Mađarskog nacionalnog arhiva u županiji Bač-Kiskun), O srpskom zauzimanju Baje
 
5.   Ana Štimac (Hrvatski državni arhiv), Država SHS kroz Zbirku stampata Hrvatskoga državnog arhiva
 
6.  Ištvan Đanti (Arhiv Mađarskog nacionalnog arhiva u županiji Baranja), Promena suverena u županiji Baranja (novembar 1918 – mart 1919)
 
7.   Dr sc. Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv), Prvi svjetski rat u gradivu i aktivnostima hrvatskih arhiva
 
8.   Tibor Molnar (Istorijski arhiv Senta), Poginuli pripadnici austrougarskih oružanih snaga, koji su u periodu 1914-1920. uvedeni u subotičke matične knjige umrlih
 
9.   Jugoslav Veljkovski (Arhiv grada Novog Sada), Strepnja i iščekivanje – Novembarski dani 1918. u Novom Sadu i okolini kroz istorijske izvore
 
10.   Slobodan Milin (Istorijski arhiv Zrenjanin), Dezintegracija Austro-Ugarske 1918. godine, u očima žitelja Velikog Bečkereka
 
11.  Svetlana Perović Ivović (ArhivJugoslavije), Zaštita spomenika kulture u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji    
 
12.   Šarolta Kartag, Žužana Mezei (Arhiv Vojvodine), Stanje uprave i prosvete za vreme promene vlasti u svetlu beogradske vojne konvencije
 
13.   Jelena Kovačević, Marko Radovanović (Arhiv Jugoslavije), Obrazovanje Kraljevine SHS kroz fondove Arhiva Jugoslavije
 
14.  Dragan Teodosić (Arhiv Jugoslavije), Uspostavljanje vlasti Kraljevine SHS na teritoriji Bačke, Banata i Baranje 1918-1922. u fondovima Arhiva Jugoslavije                                                           -15,00