Posebna upisna kvota na sveučilištima u Republici Hrvatskoj za hrvatsku nacionalnu manjinu i hrvatsko iseljeništvo

IZ HRVATSKE
Typography

U jesenskom upisnom roku osigurana je posebna upisna kvota za hrvatsku nacionalnu manjinu i hrvatsko iseljeništvo i na Sveučilištu Sjever i Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru Posebna upisna kvota namijenjena hrvatskoj nacionalnoj manjini i hrvatskom iseljeništvu je sve popularniji oblik studiranja mladih Hrvata iz dijaspore u Republici Hrvatskoj.   

Projekt posebne upisne kvote nastao je temeljem Sporazuma o suradnji u području obrazovanja i znanosti potpisanog između Sveučilišta u Zagrebu, a od ove akademske godine i sa svim preostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. O uspješnosti projekta svjedoči prepoznatljivost programa u hrvatskoj akademskoj zajednici i iskazani interes za studiranjem u Republici Hrvatskoj mladih maturanata, pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Mjesta na fakultetima nisu još popunjena te pozivamo zainteresirane da se prijave.
 
Sveučilište u Zagrebu i Hrvatsko katoličko sveučilište proveli su upise u prvu godinu studija u ak. godini 2019./2020. u ljetnom roku te s upisima nastavljaju i u jesenskom roku. Jednako tako, svaka sastavnica zadržava autonomiju u određivanju rokova i potrebne dokumentacije, te stoga preporučamo da se radi dobivanja točnih informacija javite studentskim referadama željenog fakulteta. 
Novo u jesenskom upisnom roku su mjesta namijenjena Hrvatima izvan Republike Hrvatske na Sveučilištu Sjever i na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.
Sveučilište Sjever odobrilo je 42 mjesta za redovite studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurat će sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa za studente pripadnike hrvatskog iseljeništva i pripadnike hrvatske nacionalne manjine, koji u akademskoj godini 2019./2020. prvi puta upišu prvu godinu u kvoti redovitih studenata na Sveučilištu Sjever i to po dva studenta moći će upisati svaki od ponuđenih studijskih programa Sveučilišta.
Isto tako, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u akademskoj godini 2019./2020. provodi upise u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija, a upisanim studentima nude mogućnost smještaja u Studentskom domu Leopold. Veleučilište je osiguralo 40 mjesta u svojim programima za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a više informacija o Veleučilištu i njegovim programima možete doznati na: https://www.vevu.hr/ 
Pored navedenih visokoškolskih institucija, potrebno je istaknuti i Hrvatske studije kao jednu od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koja se posebno ističe senzibilnošću spram hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva osiguravši za njih 53 mjesta. Isto tako, uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske na spomenutom fakultetu pokrenut je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Demografije i hrvatskoga iseljeništva za koji smatramo da će biti atraktivan mladim Hrvatima izvan domovine.  
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj razini može se studirati:
 
a) kombinacija dva studijska programa (dvopredmetno) između sljedećih: demografija i hrvatsko iseljeništvo, filozofija i kultura, komunikologija, kroatologija, latinski jezik, povijest i sociologija,
b) samo jedan studijski program (jednopredmetno) i to: komunikologija, kroatologija, povijest, psihologija i sociologija.
 
Mjesta još uvijek ima na svim navedenim smjerovima, pa vas Hrvatski studiji pozivaju da se prijavite, upišete i dođete studirati u Republiku Hrvatsku.
Informacije o rokovima dostupne su na: https://www.hrstud.unizg.hr/hrvati_izvan_rh dok je direktna poveznica na aplikaciju prijave: http://croaticum.hrstud.hr/upis/
 
S obzirom na brojnost hrvatskog iseljeništva i hrvatske nacionalne manjine te činjenicu da među mladima u dijaspori postoji značajan interes za studiranjem u Republici Hrvatskoj Agencija za znanost i visoko obrazovanje izradila je video spot Zašto studirati u Hrvatskoj?, u hrvatskoj i engleskoj inačici, a dostupan je na mrežnim stranicama Agencije (www.azvo.hr) te na društvenim mrežama. Videozapis prikazuje ponudu Republike Hrvatske kao visokoškolske destinacije sastavljene od 10 sveučilišta, 17 veleučilišta, 20 visokih škola i oko 165 tisuća studenata.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao koordinacijsko tijelo državne uprave zaduženo za Hrvate izvan Republike Hrvatske, izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu kojom se kandidat upisuje u program posebne upisne kvote. Detaljnije informacije o dokumentaciji i samom postupku izdavanja Potvrde dostupne su na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda https://hrvatiizvanrh.gov.hr/vijesti/na-sveucilistu-u-zagrebu-odobrena-posebna-upisna-kvota-namijenjena-pripadnicima-hrvatske-nacionalne-manjine-i-hrvatskoga-iseljenistva-za-akademsku-godinu-2019-2020/4494. 
 
Powered by WordPress.