Održana IV. sjednica Vijeća Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini

Politika
Typography

U petak, 11. studeni, u Domu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini u Subotici, uz nazočnost većine vijećnika iz svih područja Vojvodine, održana je IV. sjednica Vijeća DSHV-a.  

 

               

Najprije su vijećnici raspravljali o izvješćima predsjednika podružnica DSHV-a Podunavlje, Sombor i Subotica s održanih sjednica Odbora podružnica na kojima je bilo riječi o postizbornim političkim konstelacijama, osvojenim pozicijama DSHV-a u strukturama novih vlasti te posljedicama na društveni i političkih položaj Hrvata u lokalnim zajednicama. U izvješćima i diskusiji je konstatirano da predstavnici DSHV-a u lokalnim samoupravama, s obzirom na predizborne koalicijske saveze i rezultate lokalnih izbora, nisu u mogućnosti sudjelovati u procesima donošenja odluka, što za posljedicu ima pogoršanje društvenog položaja Hrvata. To osobito vrijedi u onim lokalnim samoupravama gdje Hrvati čine značajniju manjinu. 
Na sjednici je u diskusiji vijećnika posebno ukazano na problem što je u malom broju lokalnih samouprava oformljen Savjet za međunacionalne odnose, zakonom utvrđeno institucionalno tijelo za rješavanja manjinskih pitanja na lokalnoj razini. Na taj način je dodatno onemogućeno sudjelovanje Hrvata u procesima donošenja odluka. U raspravi je također istaknuto kako sadašnji model političke reprezentacije nacionalnih manjina ne sadržava elemente pravednosti te da institut zajamčenih mandata i nadalje mora biti temeljni politički zahtjev DSHV-a kada je riječ o političkoj participaciji nacionalnih manjina.
Vijeće DSHV-a donijelo je i zaključak kako se trebaju profilirati politike u pojedinim područjima djelovanja, kao što je poljoprivreda, ruralni razvoj, mladi…, što bi trebalo pratiti i formiranje adekvatnih komisija ili savjeta pri DSHV-u. Pohvaljeni su napori Podružnice Podunavlje na teritorijalnom širenju djelovanja DSHV-a te je dana puna podrška formiranju nove mjesne organizacije u Apatinu. Također je ukazano i na potrebu daljnjega intenziviranja rada unutar organizacijskog djelovanja DSHV-a, zatim osnaživanja komunikacije prema članstvu, povećanja suradnje s drugim hrvatskim organizacijama i institucijama, većoj vidljivost DSHV-a u javnosti te pokretanjem suradničke komunikacije spram novih vlasti u Republici Hrvatskoj. O jednom dijelu navedenoga bit će uskoro održana i sjednica Predsjedništva DSHV-a, zaključeno je na sjednici Vijeća.
izvordshvhrvatskastrankauvojvodini/