Hrvatska udruga „Josip Vuković Đido“: Zadnji pet godina su najteže u povijesti N. K. Bačka 1901

Sport
Typography

Priopćenje za javnost Hrvatske udruge „Josip Vuković Đido“  

„Naša druga po starini Institucija N. K. Bačka 1901 je još 02. 08. 2016. Silom uz političku potporu oduzeta od legalnog rukovodstva našeg najstarijeg kluba u bivšoj Jugoslaviji, i do danas nismo u mogućnosti da se vratimo u klub, koji je uništen, jer pripada nama i našim pradidovima, koji je osnovan 1901.
U njenom postojanju od 120 godina, zadnji pet godina su najteže za sve ljubitelje nogometa, jer naš klub ima mjesečne prihode od pijace i zakupa od 12.000 eura silom obijen i opljačkan, pa i pored sudske presude P-815/2016, kojom je dokazano da se bušilicom otvorila vrata i uzet legalan pečat, gdje u kasi bilo oko 500.000 dinara, sva raspoloživa dokumentacija. 
Mi smo pokušali tražiti pravdu preko Ministarstva pravde, Ministarstva unutarnji poslova, Ministarstva financija jer je klub dužan državi preko šesnaest milijuna dinara, Ministarstva sporta, Ministarstva unutarnji poslova, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, od našeg gradonačelnika.
U toku ovih sramnih pet godina Bačka je imala preki 500.000 eura prihoda i sada je dužan preko šesnaest milijuna dinara, pa nas to navodi na zaključak da nas kao nacionalnu manjinu žele uništiti i lišiti svih istorijskih institucija, koje smo kroz četristo godina stekli na ovim prostorima.
Predsjenik Hrvatske je predložio kako da povratimo svoje institucije i mi tako radimo ali od naših ljudi ima kočničara koji ne razumeju prošlost a još manje sadašnjost, jer žele krivicu prebaci na Beograd, što jeste tako, ali nezavisi baš sve od Beograda već od nas-
Vratite nam našu Bačku 1901 jer je ona deo nas i naših predaka, koji su je sa ponosom čuvali i volili. "
Hrvatska udruga „Josip Vuković Đido“
Blaško Temunović predsjednik