Iz tiska je izišla likovna monografija „Cilika Dulić Kasiba“

Kultura
Typography

U nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (ZKVH) iz tiska je izišla likovna monografija pod nazivom „Cilika Dulić Kasiba“ autorice povjesničarke umjetnosti Olge Šram.  

Urednica knjige je Katarina Čeliković,  autori fotografija slika i fotografija su Augustin Juriga i Rajko Ljubić, recenzentica knjige  Ljubica Vuković Dulić, likovni dizajner je mr. sc. Darku Vukoviću, korektor Mirko Kopunović, prevoditeljica na engleski jezik je Ivana Groznica. Tehničku pripremu za tisak načinio je mr. Ervin Čeliković. Monografija je tiskana kao luksuzno izdanje u koloru, ima 112 stranica. Knjiga je tiskana u tiskari Simbol u Petrovaradinu.

Monografija se po cijeni od 1.500,00 dinara može kupiti u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici, na adresi Laze Mamužića 22 ili slanjem poštom ako je poručite preko mail adrese ured@zkvh.org.rs  uz plaćanje poštanskih troškova.
 
Cilika Dulić Kasiba
Cilika Dulić Kasiba, naivna slikarica sa sjevera Bačke, 2020. Godine je obilježila šezdeset godina atkivnog bavljenja slikanjem.  
Rođena je 1932. godine u Subotici, a živeći u Tavankutu oduvijek je bila okružena zemljoradničkim životom, praktički ga je živjela i upijala. Njeni likovni počeci, osim oslikavanja zidova svog i susjednih salaša, vezuju se za rad tzv. Grupe šestorice u Tavankutu 1960-ih godina kada se skupa sa slamarkama pridružila radu ove likovne skupine slikara, kako akademskih tako i entuzijasta i amatera. Ova kolonija ispočetka je djelovala u okviru Osnovne škole “Matija Gubec” u Tavankutu, a 1962. ulazi u sastav KUD “Matija Gubec” u kojem su se afirmirale slamarke i slikarice naivke.
Cilika Dulić Kasiba sljedećih desetak godina izlagala je uglavnom na zajedničkim izložbama Likovne sekcije navedenog kulturno-umjetničkog društva, kao i na brojnim izložbama u svojstvu članice Društva naivnih umjetnika Socijalističke Republike Hrvatske u navedenom razdoblju. Nadalje, sudjelovala je i na Trećem susretu naivnih umjetnika Vojvodine u Novom Bečeju, 1975., te na 23. analu: Izvorna umjetnost danas – Situacija i perspektive u Poreču, 1983.
Od značajnijih sudjelovanja na kolektivnim izložbama KUD-a treba navesti sljedeće:
Prva izložba u Subotici u tadašnjem Domu kulture, potom u Galeriji Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu i Galeriji “Likum” u Zagrebu (sve navedeno 1966. godine). Slijedile su izložbe: “Izložba kluba slikara amatera Subotice i amaterske likovne kolonije Tavankut” 1969. u Likovnom susretu, naredne godine na izložbi “Likovno stvaralaštvo 1945. –1970.” u Gradskom muzeju Subotice te na velikoj retrospektivnoj izložbi održanoj 1984. godine “Likovno stvaralaštvo Subotica 1944. –1984.”. Također je sudjelovala i na izložbama koje su tematizirale naivno slikarstvo tijekom sedamdesetih godina 20. stoljeća, i to u Osijeku, Dubrovniku, Sisku, Zagrebu, Tavankutu, Svetozarevu (Jagodini), Kovačici, Pančevu, Uzdinu, Kostanjevici na Krki. Od 1992. godine Cilika se aktivirala u radu obnovljene Likovne sekcije HKC “Bunjevačko kolo” u Subotici, te izlaže u sklopu godišnjih revijalnih izložbi. Od 1997. sudjeluje u radu Likovne kolonije “Bunarić”, a od početka rada HLU “Croart” (2011.), čija je redovita članica, sudjeluje na kolonijama “Panon” i godišnjim izložbama udruge. U sklopu “Dužijance” 2001. godine priređena joj samostalna retrospektivna izložba s radovima iz razdoblja 1961. – 2001.
Može se reći da je Cilika Dulić Kasiba prvenstveno slikarica običaja vojvođanskih bačkih Hrvata pa se tako na njenim slikama, uz neke iznimke, skoro uvijek nalaze motivi pojedinih događanja i običaja vojvođanskih bačkih Hrvata poput svadbenih običaja ili onih vezanih za pojedine crkvene blagdane, dakle svega onoga što je činilo nekadašnji ravničarski život vojvođanskih bačkih Hrvata u vidokrugu panonskog krajolika. 
Na to nas ona upućuje samim naslovima slika, navest ću samo neke: Žetva, Berba trešanja, Vršidba, Rakijare, Badnje veče, Kartaši, Svatovi, Poklade, Kraljice, Momačko kolo, Sahrana itd.
Njezine slike odišu tihom i nenametljivom lirikom, prikazi su rasterećeni a ujedno se čine zamrznutim – pojedini trenutak prikazan je gotovo kao svojevrsna “razglednica”.
Crtež je tu glavno izražajno sredstvo, u okviru njenih mogućnosti. Na njenim platnima nema dramatike ili patosa, prikazi su staloženi, ništa ne remeti spokoj, običajnost i tiho prihvaćanje ranije određenog i običajima utvrđenog reda, života ustaljenog poretka.
 Života koji se odvija od datuma do datuma, određenog prvenstveno sezonskim radovima u atarima širom bačke ravnice, rada na zemlji koja je osnovni izvor života. Na zemlji od koje se živi i na kojoj se živi. Shodno tome, Cilika Dulić Kasiba u svojim radovima ujedno oslikava i svoje osobne uspomene na salaše, simbole jednog načina života i znamenja prošlosti koji se danas još samo ponegdje mogu vidjeti u svojoj autentičnosti na prostorima panonske nizije. Kompozicije su to u kojima likovi ponekada i nezgrapno “lebde” ali zanatska savršenost u naivnom slikarstvu i nije najvažnija stvar – puno se više računa vodi i daje prednost onome što slika znači to jest značenju prikaza, naravi same scene. 
Zapravo, njene slike često izgledaju poput scena iz amaterskih kazališta s predstavama iz svakodnevnog života gdje svatko ima svoju određenu ulogu na pojedinom prizoru.
Cilika Dulić je sve ove godine slikala po svom nahođenju, po svome instinktu, bez formalnog umjetničkog školovanja, ali sa željom da izrazi sve ono što nosi u sebi i sve ono
što je okružuje. Sve te emocije koje vidimo na njenim slikama dolaze iz njenog i našeg okruženja – nepregledne ravnice. 
Zbog toga se na njenim platnima (a često je slikala i na lesonitu) uvijek nalaze idilični prizori koji zrače iskrenom jednostavnošću koju upravo nalazimo kod slikara naive, bilo to u našem podneblju, ili npr. u Kovačici ili poznatoj Hlebinskoj školi.
Na kraju, i ovaj mali katalog koji je bio planiran kao prateći retrospektivnoj izložbi u galeriji Otvorenog sveučilišta u Subotici poslužit će tome da zainteresirana javnost stekne,
makar i djelomičan, uvid u njezino dugotrajno slikarsko djelovanje. Izložene slike pružaju nam tako njeno viđenje izmaštene prošlosti bačkih Hrvata.
Branimir Kopilović
 
Powered by WordPress.