Manifestacija "Divanim šokački" u Monoštoru

Kultura
Typography

KUDH Bodrog organizira tradicionalnu manifestaciju pod nazivom „Divanim šokački“ koja se ove godine održala 16. studenoga u velikoj dvorani Doma kulture u Monoštoru. 

U okviru svog godišnjeg plana i programa, KUD Hrvata ,,Bodrog’’ ima nekoliko tradicionalnih manifestacija. Jedan od tih programa jeste i književno – jezična manifestacija ,, Divanim šokački’’. Osmišljena je sa ciljem njegovanja, očuvanja, promocije i popularizacije ikavice ( u Monoštoru je još uvijek očuvana ikavica staroštokavskog narječja ) u sveukupnom domenu generacijski različitih članova i simpatizera Udruge, te ostalih indirektnih korisnika programa. 
Program je osmišljen na način, da se svake godine odabire – tema, tematika programa. 2012. godine manifestacija je bila posvećena Dunavu – kao bitnom čimbeniku određivanja načina života i formiranju materijalne tradicijske baštine Hrvata u Monoštoru. Zatim je sljedilo Pudarenje – berba grožđa. Nekadašnji način kosidbe žita – Doženjača, kako se nekada išlo na zimsko prelo Divan, proštenje u Monoštoru Petrovdan, 2018. tema bio je Badnji dan, čestitanje Adama i Eve.  Ove godine na manifestaciji "Divanim šokački" tema je bila posvećena zemlji, radu poljodelaca, sokacima, divanu na sokacima i svemu onome što obilježava jedan ‘litnji’ radni dan.
J.D.
 
 
Powered by WordPress.