Održana XV. Smotra dječjih pjevača i zborova u Subotici

Kultura
Typography

Petnaesti put za redom Hrvatska glazbena udruga „Festival bunjevački pisama“ iz Subotice priredila je Smotru dječjih pjevača i zborova. Smotra je održana 6. rujna, u Velikoj vijećnici Gradske kuće u Subotici. U programu XIV. Smotre dječjih pjevača i zborova, nastupilo je 17 izvođača, koji su izveli 18 skladbi  

: „Gajdaško kolo“-prima solo Matija Ivković Ivandekić, „Igrali bi dere“- Katarina Vukadinović, „Kad se cigo zažili“-Roko Piuković, „Oj divojko rokoko“, -Matea Dulić, „Ja cura ti divojka“-Mila Rukavina, „U mom selu skroz na kraju“- Jakov Vukov, „Tavankutu moje selo malo“-Katarina Mamužić, „Uranila divojčica“ -Marija Magdalena Huska, „Kraj jezera“- Ružica Dulić, „Al sam rđav“-Matej Vojnić Mijatov i Luka Mamužić-duet, „U tem Somboru“-Andrija Mandić, „Moja Bačka“ -Iva Gabrić, „Sjaj miseče ne krij zrake svoje“ -Lucija Horvacki, „Nanino prelo“ “-Pavao Piuković, „Kad zasvira tamburica jasna“- Iva Molnar, „Tu su moji dobri ljudi“-Lucija Vukov, „Evo opet šorom vranci jure“ -Martin Vukov, „Subotica“ (Subotica vridnija  od zlata, ti si ponos bačkih Hrvata) - Svi izvođači -XV. Smotre dječjih pjevača i zborova.

Sve izvođače pratio je Dječji festivalski tamburaški orkestar HGU „Festival bunjevački pisama“ pod ravnanjem prof. Mire Temunović.
Hrvatska glazbena udruga „Festival bunjevačkih pisama“ je udruga iz Subotice. Utemeljena je 24. XI. 2009. Udruga je utemeljena s ciljem očuvanja i popularizacije glazbene kulturne baštine, unapređivanja glazbene kulture i umjetnosti, edukacije građana, a posebno djece i mladih o značaju čuvanja, zaštite i unaprjeđenja glazbene kulture i umjetnosti Hrvata – Bunjevaca.
I.Z 
 
Powered by WordPress.