Uvjeti za ulazak u devet zemalja u kojima najviše ljetujete i Republiku Hrvatsku

Vijesti
Typography

Ispod možete vidjeti što je potrebno za ulazak u osam zemalja u kojima ljetuje najveći broj građana Srbije, kao i dodatne informacije koje mogu biti korisne ako godišnji odmor planirate provesti u nekoj od ovih turističkih destinacija. 

 

Egipat ima najstrože uvjete za ulazak u zemlju, u koje se može ući samo s negativnim PCR testom, ne starijim od 72 sata. To se odnosi na sve putnike, uključujući državljane Srbije koji su cijepljeni protiv kovid-19, a testiranje je također obavezno za djecu stariju od šest godina.
Međutim, ako niste u mogućnosti napraviti PCR test u Srbiji, to možete učiniti u Egiptu nakon što je avion sletio, po cijeni od 30 američkih dolara (oko 3.000 dinara). S obzirom na to da je cijena PCR testa u Srbiji 9.000 dinara, nije teško zaključiti gdje se više isplati raditi PCR test koji je neophodan za ulazak u Egipat. 
Od 14. svibnja državljani Srbije mogu ući u Grčku, avionom ili kroz dva cestovna prijelaza. Prva je između Grčke i Bugarske - Promahonas (radno vrijeme 00-24), a druga između Grčke i sjeverne Makedonije - Evzoni (radno vrijeme 7-23).
Grčka je jedna od pet zemalja koje su do sada priznale digitalni zeleni certifikat, koji uključuje podatke o cijepljenju, PCR-u i testovima antigena, kao i o covid-19. Službeno, Grci prepoznaju samo negativni PCR test koji nije stariji od 72 sata, ali kontaktirali su nas čitatelji portala H1 koji su u Grčku ušli 3. lipnja s potvrdom koja je sadržavala samo negativan test antigena, napravljen dan prije putovanje. 
Svim građanima Srbije koji su cijepljeni s obje doze bilo kojeg cjepiva dopušten je ulazak u Grčku bez negativnog PCR testa, pod uvjetom da je prošlo najmanje 14 dana od revakcinacije, kao i oni koji imaju dokaz da su prošli kovid- 19 u razdoblju od dva mjeseca do devet mjeseci prije ulaska u Grčku.
Svi putnici podvrgavaju se brzom testiranju na graničnom prijelazu, a ako je test pozitivan, potrebna je izolacija od kuće 14 dana u objektu po izboru putnika ili u onom koji su odredile grčke vlasti, a na štetu grčke države. PCR test također je obvezan za djecu stariju od pet godina, iako se očekuje da će dobna granica biti povećana na 12 godina. 
Za razliku od Grčke, Turska dozvoljava ulazak bez PCR testa svim maloljetnicima koji dolaze u pratnji cijepljenih roditelja, pod uvjetom da je prošlo najmanje 14 dana od revakcinacije. U Hrvatskoj su djeca mlađa od dvanaest godina izuzeta od PCR testa ako su u pratnji roditelja ili skrbnika koji imaju negativan PCR ili test antigena, odnosno potvrdu da su cijepljena s obje doze cjepiva Pfizer ili Atrazenec, ili dokaz da su imali covid-19.
Važno je napomenuti da je po povratku u Srbiju iz Turske, Egipta, Tunisa, Hrvatske i Cipra, kao i avionom iz Grčke, potrebno napraviti PCR test ne stariji od 48 sati. U suprotnom, mjera karantene kod kuće izriče se deset dana. Prema internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova Srbije, to se ne odnosi na osobe koje su u cijepljenju cijepljene (za Astrazeneku dovoljna samo jedna doza) u Srbiji i koje imaju odgovarajući certifikat. 
 
Putnici koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica  EU/EGP
 
Putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje se trenutno nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ukoliko ne pokazuju znakove bolesti te nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom.
 
Ako su prethodno navedene osobe do graničnih prijelaza Republike Hrvatske tranzitirale preko drugih država/regija bez zadržavanja, na graničnom prijelazu trebaju dokazati da se nisu zadržavale na područjima tranzita te se u tom slučaju od njih neće zahtijevati dokazi o testiranju ili potvrde o cijepljenju protiv/preboljenju bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2, niti im se određuje mjera samoizolacije.
 
Grafički prikaz država prema bojama sukladno riziku od bolesti COVID-19, moguće je naći na web stranicama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Svi ostali putnici koji dolaze u Republiku Hrvatsku iz država/regija članica EU/EGP, a koje se trenutno ne nalaze na tzv. zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju predočiti jedno od navedenog:
negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
potvrdu o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson).  
potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca. 
potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.  
predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.
 
Iznimke od gore navedenih obveza su:
radnici ili samozaposlene osobe koje obavljaju ključne poslove, uključujući zdravstvene djelatnike, pogranične i upućene radnike te sezonske radnike kako su navedeni u Smjernicama o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz uvjet da ne borave u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati;
učenici, studenti i stažisti;
pomorci i radnici u sektoru prometa ili pružatelja usluga prijevoza, uključujući vozače teretnih vozila koji prevoze robu za uporabu na državnom području i one koji su samo u tranzitu;
diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje i policijski službenici te humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih ili poslovnih razloga, uključujući novinare u obavljanju njihove dužnosti;
putnici u tranzitu uz obavezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
pacijenti koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga.
 
Odredbe o pograničnim radnicima na adekvatan način primjenjuju i na druge kategorije putnika koji zbog naravi svoga posla ili zanimanja imaju potrebu učestalog prelaska državne granice (npr. sportaši koji igraju za klubove u susjednoj državi).
 
Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka, dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća.  
Državljani država članica EU/EGP kao i članovi njihove obitelji koji putuju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, odnosno onih koje nisu članice EU/EGP
Državljani država članica Europske unije (uključivši i hrvatske državljane), odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koji imaju nacionalne dugoročne vize, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predočiti jedno od navedenog:
negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz. 
potvrdu o primitku dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze ili prve doze u slučaju cijepljenja cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson).  
potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana o primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca. 
potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz.  
predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;
ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.
 
 
Powered by WordPress.