Mještani T avankuta itekako su sredinom osamdesetih godina prošloga stoljeća bili radostni i ponositi na izgradnju  ambulante koju su sagradili samo doprinosom mještani  Donjeg i Gornjeg Tavankuta, Mirgeša, tada još gusto naseljene Čikerije, Male Baje,Kaponje i djela Male Bosne.           

 

                         

Sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge suzbijanja komaraca na području Grada Subotice broj IV-404-142/2017 i Suglasnosti za vršenje adulticidnog tretmana sa zemlje broj IV-404-142/2017-4 od 01. 06. 2017. godine, poduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora obavještava građane da će provesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u razdoblju od 12. 06. 2017. do 13. 06. 2017. godine.              

 

                               

U gradnji i rekonstrukciji Narodnog kazališta u Subotici je u tijeku šesta i priprema za sedmu fazu, u kojoj je predviđen završetak radova na dijelu starog, zaštićenog dijela objekta, uključujući i unutarnju opremu i instalacije i da se unutrašnjost opremi instalacijama, scenskom tehnikom i inventarom. Rebalansom pokrajinskog proračuna izdvojeno 112 milijuna dinara za radove na Narodnom kazalištu.        

 

                          

Više članaka ...