Usluga „eGrađanin“ u Subotici

SUBOTICA U SRCU
Typography

Subotica je drugi grad u Srbiji koji otvara šalter za otvaranje elektroničkog naloga „eGrađanin“, što će omogućiti Subotičanima da se upoznaju s ovom uslugom, preko koje će moći pristupiti brojnim uslugama državnih i lokalnih tijela i ustanova  

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić nazočio je 20. ožujka u Uslužnom centru Gradske uprave, skupa s dr. Mihailom Jovanovićem, direktorom vladinog Ureda za informacijske tehnologije i elektroničku upravu, Marijom Ušumović Davčik, načelnicom Gradske uprave i Violetom Jovanović, izvršnom direktoricom Nacionalne asocijacije za lokalni ekonomski razvitak (NALED), otvaranju šaltera za registriranje naloga na Portalu za elektroničku identifikaciju. Na šalteru broj osam, zaposlenici Gradske uprave, omogućit će  svim zainteresiranim Subotičanima da otvore svoje naloge za elektroničku upravu i tako postanu „eGrađani“.

U svom obraćanju medijima gradonačelnik Bakić obavijestio je javnost da je Subotica drugi grad u Srbiji koji otvara šalter za otvaranje elektroničkog naloga „eGrađanin“ , što će omogućiti Subotičanima da se upoznaju s ovom uslugom, preko koje će moći pristupiti brojnim uslugama državnih i lokalnih tijela i ustanova. Nakon toga posebno je naglasio:
„Grad Subotica aktivno radi na tome da, već tijekom ove godine, veliki broj usluga koje pruža lokalna samouprava, a tijekom sljedeće i sve usluge, budu dostupne na portalu „e-Uprava“. To znači da će svi Subotičani koji budu imali nalog „eGrađanin“ moći pokretati upravne postupke, ostvarivati prava ili ispunjavati obveze pred Gradskom upravom preko elektroničke uprave.
Medijima se obratila i Violeta Jovanović, izvršna direktorica NALED-a, izrazila je svoje zadovoljstvo što je danas u Subotici otvoren jedan od 140 predviđenih šaltera za otvaranje naloga „eGrađanin“ putem koga će građani imati stručnu pomoć za početak korištenja usluga „e-uprave“ koja im štedi vrijeme i novac, a također smanjuje gužvu, što je posebno važno u uvjetima pandemije. Navela je da se ovi šalteri otvaraju u okviru projekta za unaprjeđenje „e-dostave“ koji vladin Ured za I.T. provodi preko NALED-a, uz potporu Europske banke za obnovu i razvitak. Naglasila je da je prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, Srbija od 2017. godine do danas uštedjela oko 900 tisuća tona papira i sačuvala 18.000 stabala drveća, uvođenjem „e-uprave“. NALED je posebno ponosan na svoje sudjelovanje u kreiranju i uvođenju sustava poput „e-dozvola“, „e-inspektor“ i „e-katastar“ – zaključila je gospođa Jovanović, dodavši kako će u narednom razdoblju njena organizacija raditi na servisima „e-agrar“, „e-prostor“ i „e-zdravstvo“.
Direktor Vladinog Ureda dr. Jovanović naglasio je da je „e – uprava“ najbolji način za transformiranje javne uprave u servis građana, koji će biti učinkovit i transparentan. Naveo je da je Grad Subotica lider u razvitku elektroničkih usluga, te da je subotička Gradska uprava još prije četiri godine krenula s uvođenjem različitih elektroničkih sustava, poput „e-ZUP“ i „e-beba“, kao i elektroničkog servisa lokalne porezne administracije. Direktor Jovanović predočio je da je za otvaranje naloga „e-Građanin“ dovoljan jedan dolazak na specijalizirani šalter, nakon čega će građani biti osposobljeni sve daljnje radnje obavljati elektroničkim putem. Rezultate digitalizacije javne uprave najbolje pokazuje podatak da se skoro dva milijuna građana na taj način prijavilo na cijepljenje protiv virusa korona i da pet od šest roditelja prijavljuje djecu za upis u srednju školu putem elektroničkog sustava koji je pušten u rad prije samo dva tjedna. Važan aspekt „e-uprave“ je i elektronički sandučić, preko kojeg država sve intenzivnije elektronički komunicira s građanima. – zaključio je dr. Jovanović, dodavši da u Srbiji trenutačno postoji milijun registriranih korisnika „e-uprave“ i da očekuje kako će kroz akciju „eGrađanin“ ubrzo biti registrirano puno više naloga.
 
Powered by WordPress.