Javna rasprava u svezi prijedloga odluke o izmjenama Statuta Grada Subotice

SUBOTICA U SRCU
Typography

Javna rasprava trajat će od 9. travnja do 23. travnja 2021. godine. U javnoj raspravi mogu sudjelovatisvi zainteresirani građani, predstavnici udruga građana isredstva javnog informiranja.  

Prikupljanje prijedloga, sugestija i mišljenja građana i ostalih sudionika u javnoj raspravi u pisanoj ili elektroničkoj formi dostavljaju se na adresu: Skupština Grada Subotice, Subotica, Trg slobode 1, na
poleđini omotnice naznačiti „za javnu raspravu“, a u elektroničkoj formi na adresu sgsekretar@subotica.rs.
Otvoreni sastanak za sve zainteresirane organizirat će se u Svečanoj dvorani Gradske kuće, dana 23. travnja 2021. godine u 9.00 sati.
Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Grada Subotice objavljen je na internetskoj stranici Grada Subotice, te u „Službenom listu Grada Subotice“ br. 8/21, a u tekst Prijedloga osobno možete izvršiti uvid svakog radnog radna od 9.00 do 14.00 sati u Gradskoj kući, u uredu 125 (Služba za skupštinske poslove).
Gyula Ladóczki, dipl. pravnik
 
tajnik Skupštine Grada Subotice
 
 
 
Powered by WordPress.