Priopćenje povodom javne rasprave o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Subotice

SUBOTICA U SRCU
Typography

Pregovaračko poglavlje 23 je jedno od 35 poglavlja o kojima Srbija pregovara s Europskom unijom u procesu pristupanja Uniji, a koje obuhvaća pravosuđe, osnovna prava i borbu protiv korupcije.        

 

                            

Akcijski plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Europskoj uniji za Poglavlje broj 23 usvojen je na sjednici Vlade 27. travnja 2016. godine, koji utvrđuje obvezu lokalnih samouprava da izrade i usvoje svoj Lokalni antikorupcijski plan (LAP).
Spomenutim Antikorupcijskim planom predviđa se jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na razini lokalnih samouprava Republike Srbije.
Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Model LAP-a, i isti dostavila svim lokalnim samoupravama Republike Srbije, zajedno s uputama i preporukama radi izrade i usvajanja LAP-a.
Da bi se LAP usvojio od strane Skupštine grada Subotice, gradonačelnik Grada Subotice je formirao posebnu radnu skupinu koja je sastavila Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Subotice i isti uputila na javnu raspravu koja traje od 9. 6. 2017. do 15. 6. 2017. godine do 24,00 sata.
Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana bit će objavljen na internetskoj stranici Grada Subotice, a primjedbe i sugestije na tekst LAP-a, fizičke i pravne osobe (građani, tijela i organizacije) moći će davati putem sljedećeg e-maila: radna.grupa.lap@subotica.rs.
 
 
        Koordinator radne skupine
                                                                                            Árpád Sveller, dipl. pravnik
Powered by WordPress.