Najava tretmana suzbijanja komaraca u Subotici

SUBOTICA U SRCU
Typography

Sukladno Ugovoru o javnoj nabavi usluge suzbijanja komaraca na području Grada Subotice broj IV-404-142/2017 i Suglasnosti za vršenje adulticidnog tretmana sa zemlje broj IV-404-142/2017-4 od 01. 06. 2017. godine, poduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora obavještava građane da će provesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u razdoblju od 12. 06. 2017. do 13. 06. 2017. godine.              

 

                               

Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan s povoljnijom meteorološkom situacijom u vremenu od 19 do 22 sata. Tretman će se vršiti na području sljedećih mjesnih zajednica: MZ Zorka – urbani dio, MZ Dudova šuma, MZ Centar 1, MZ Centar 2, MZ Centar 3, MZ Bajnat, MZ Prozivka, MZ Palić (turistička zona), MZ Hajdukovo i MZ Aleksandrovo.

Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, pripravkom na bazi aktivne tvari deltametrin. Pripravak je toksičan za pčele, pa se pčelari mole da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mjesta vršenja tretmana. Djelovanje navedenoga pripravka traje 3 dana. Karte s lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na Facebook i internetskoj stranici (www.oris.rs) poduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55. 
 
 
Tajništvо za komunalne poslove, energetiku i promet
Powered by WordPress.