Drago Marelja

Drago Marelja se aktivno počeo baviti slikarstvom i izlagati 1985. godine kada nastaju i njegove prve slike Moj djed te Roša. Te godine prvi puta javno izlaže svoja djela u Jelahu, a godinu kasnije u Tešnju, Tesliću i Sarajevu. Godine 1989. odlazi u Berlin i tamo izlaže u galeriji LA PHANTURE. Početkom devedesetih vraća se u Hrvatsku i izlaže u Zagrebu.