Mirko Bajić: Izražavamo sumnju da je od strane Kujundžić Ostojić izvršena zloupotreba

Politika
Typography

Izražavamo sumnju da je od strane Kujundžić Ostojić izvršena zloupotreba službenog položaja u raspolaganju budžetskim sredstvima a vezano za kupovinu objekta za potrebe Saveta   

„Saznanja koja imamo ukazuju na to da je izrekla neistinu i da Bunjevački nacionalni savet uopšte nije kupac kuće, a da je nekretninu na navedenoj adresi kupio Centar za kulturu Bunjevaca. Službenice u Savetu su mi saopštile da je Kujundžić Ostojić zabranila da se pokaže ili navede bilo koji dokument u vezi kupovine. Iz Sekretarijata za finansije Grada Subotice mi je saopšteno da je Grad sredstva prebacio ‘Centru za kulturu Bunjevaca’, ali po osnovu Zakona o kulturi, to znači pravo na finansiranje sopstvenih troškova do 45 odsto u odnosu na prikazan plan delatnosti Centra. 
U Pokrajinskoj vladi mi je saopšteno da su sredstva prebačena na račun Saveta za kupovine objekta. Ko je doneo i da li je uopšte doneo odluku da se kupi nekretnina i ko je kupac nekretnine? Ko je doneo odluku o tome da je potrebna baš ta navedena nekretnina? Ko je i kako odredio cenu nekretnine? Čija je to nekretnina i na koji je račun plaćena i sa kog računa je plaćena? Ko je zaključio kupoprodajni ugovor i na osnovu koje odluke? Gde se i na kom računu nalaze preostala neupotrebljena sredstva od ukupno dobijenih sredstava i koja je njihova namena, i po kojoj odluci.
Izražavamo sumnju da je od strane Kujundžić Ostojić izvršena zloupotreba službenog položaja u raspolaganju budžetskim sredstvima a vezano za kupovinu objekta za potrebe Saveta.
Zahtevam da se odmah javno saopšte svi detalji i odluke o kupovini ovog objekta i da se u potpunosti ispita način raspolaganja dobijenim budžetskim sredstvima
“ između ostalog je rekao Mirko Bajić