Коntrola Zaštitnika građana zbog diskriminacije hrvatske nacionalne manjine

IZ SRBIJE
Typography

Zaštitnik građana je po pritužbi Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji zbog diskriminacije i negiranja hrvatskog jezika pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.  

Zaštitnik građana traži od ovih nadležnih organa da mu u roku od 15 dana dostave podatke o konkretnom slučaju i relevantnu dokumentaciju.
U pritužbi Zaštitniku građana, Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine navodi da je Odbor za standardizaciju srpskog jezika na zahtev Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneo stav prema kojem u južnoslovenske jezike treba navesti srpski, bugarski, makedonski i slovenački jezik i prema kojem Hrvati spadaju među narode koji se koriste srpskim jezikom, ali ga nazivaju hrvatskim, kao i da u udžbenicima srpskog jezika za osmi razred osnovne škole, koji su objavljeni, stoji ovakva definicija.
Zaštitnik građana podseća da je Republika Srbija prihvatila Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima 1992. godine čime je prihvatila hrvatski jezik kao manjinski jezik koji je dužna da štiti i da preduzima aktivnosti u cilju njegovog očuvanja.