Na Sveučilištu u Zagrebu odobrena posebna upisna kvota namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva za akademsku godinu 2019./2020.

IZ HRVATSKE
Typography

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 19. ožujka 2019. godine donesena je  Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2019./2010.   

Time se potvrđuje nastavak dobre suradnje između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Jednako tako, u svibnju se očekuje raspisivanje natječaja za upis putem posebne upisne kvote, a on će biti dostupan i na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Posebna kvota (o. g. 202 mjesta) odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.
 
Donošenjem posebnih upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske ispunjen je jedan od glavnih ciljeva Sporazuma o suradnji u području obrazovanja i znanosti između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu.
Za upise u sklopu posebne kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2019./2020., kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. Isto tako fakulteti samostalno, a prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje ovih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupaka.
Jedan od postupaka koji kandidat samostalno provodi je postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u Agenciji za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Stoga je važno pravovremeno obratiti se gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.
Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:
Prijavni obrazac koji se nalazi na mrežnim stranicama SDUHIRH-a
Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu
Preslika valjanih putnih isprava države čiji je državljanin
Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
Rodni list
Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu (jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ako sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list ili školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika ili indeks ili radna knjižica ili vojna knjižica ili vjenčani list ili smrtni list ili krsni list ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona ili pisana izjava čelnika diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, treba dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda).
Jednako tako, dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr,  a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.
 
Powered by WordPress.